Enighet i mekling, ingen streik i oljeservice

IE&FLT kom seks timer på overtid til enighet med Offshore Norge i meklingen på oljeserviceavtalen (OSA). –Vi er fornøyd med å komme til enighet og unngå streik på sokkelen, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE&FLT. IE&FLT og Offshore Norge er etter to døgn hos Riksmekleren enig om et resultat som innebærer at satsene i lønnsmatrisen […]

Meklingen i oljeserviceoppgjøret har startet

Mekling i oljeserviceoppgjøret startet mandag formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Hvis ikke partene kommer til enighet vil 113 offshorearbeidere bli tatt ut i streik fra natt til onsdag. Det er satt av to dager til meklingen mellom IE&FLT og Offshore Norge. Hvis partene ikke kommer til enighet har IE&FLT varslet at 113 medlemmer blir tatt […]

Storjo West spuddet med «ny» rigg

Energi24.no Deepsea Nordkapp spuddet 9. juni letebrønnen Storjo West, avgrensningen av Storjo East-funnet fra 2022, lokalisert vest for Skarv-feltet i Norskehavet.  Aker BP har dermed byttet rigg, for ifølge søknadsdokumentene var planen å bore brønnen med Scarabeo 8, som nå befinner seg i Barentshavet.  Storjo East-funnet var stimert å inneholde 25-80 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter gass på […]

Ny meklingsdato for oljeservice er klar

Meklingen på oljeserviceavtalen ble utsatt på grunn av sykdom på arbeidsgiversiden. Nå er ny dato klar. Forhandlingene mellom IE&FLT og arbeidsgiverne i Offshore Norge om oljeserviceavtalen (OSA) ble brutt 15. mai. Og forbundet har varslet at 113 medlemmer tas ut i et eventuelt første streikeuttak. Men like før mekling skulle starte på søndag, ble den utsatt […]

Over hundre i oljeservice kan tas ut i streik i neste uke

IE&FLT varslet onsdag Riksmekleren og Offshore Norge om det første streikeuttaket, hvis mekling på oljeserviceavtalen ikke fører fram. Det betyr at 113 medlemmer på sokkelen kan bli tatt ut i streik i neste uke. Forhandlingene mellom IE&FLT og arbeidsgiverne i Offshore Norge om oljeserviceavtalen (OSA) ble brutt 15. mai. Forbundet har nå varslet Riksmekleren og arbeidsgiverne […]

Avslutter streiken med tvungen lønnsnemnd

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) griper inn med tvungen lønnsnemnd for å avslutte Unio-streiken. – Nå er de samfunnsmessige konsekvensene så store at jeg ikke har noe annet valg enn å bryte inn med tvungen lønnsnemnd, sier Tonje Brenna. Onsdag morgen holdt hun et kort møte med Unio og staten der hun varslet partene […]

Aker BP har startet oljejakten i nabolisensen til Wisting 

Energi24.no Scarabeo 8 er i gang med å bore topphull for letebrønnene Ferdinand Nord og Hassel for Aker BP i Barentshavet. Brønnene bores i lisens 1170, som er nabolisensen til Equinor sitt Wisting-funn.  Equinor og partnerne i Wisting besluttet å utsette investeringsbeslutningen som var planlagt i desember 2022. Bakgrunnen for utsettelsen var kostnadsøkning på grunn av global […]

Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

IE&FLT kom fredag morgen i havn med forhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en betydelig lønnsøkning og bedre pensjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT. IE&FLT og Norges Rederiforbund er etter to døgn med forhandlinger i Oslo kommet fram til et resultat som gir flyteriggansatte og ansatte […]

Hovedoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene om landbaseavtalen.

Etter forhandlinger den 21. mai ble IE&FLT og Offshore Norge enige om ny landbaseavtale for 1500 medlemmer. – Denne enigheten sørger for bedrede arbeidsvilkår og legger grunnlaget gode lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud fra IE&FLT Partene unngår dermed tvungen mekling, og en mulig streik som ville rammet olje- og gassindustrien. Nye satser og vilkår […]