Energi24.no

Aker BP sendte Scarabeo 8 til Barentshavet for å jakte mer olje til Wisting-utbyggingen. 

Først gjorde man et gassfunn i Ferdinand Nord i nabolisensen til Wising. Nå melder Sokkeldirektoratet at det er påvist gass også i Hassel-brønnen. 

Størrelsen på Hassel-funnet er på mellom 3 og 4 millioner fat oljeekvivalenter, og eierne vil «vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig utbygging».

Lite trolig at Viasat bores

Størrelsen på Ferdinand Nord-funnet er anslått til mellom 3,3 og 4,7 millioner fat oljeekvivalenter, så begge funnene er marginale. 

I tillegg er gass i Barentshavet regnet som nær verdiløst på grunn av manglende infrastruktur. 

Borekampanjen i lisens 1170 omfattet også opsjon på en tredje letebrønn, Viasat. Med resultatene fra Ferdinand Nord og Hassel, er det lite trolig at denne brønnen vil bli boret.

Inn via oppkjøp

Gjennom oppkjøpet av Lundin, er Aker BP blitt en del av partnerskapet i Wisting, der siste oppdaterte investeringsestimat for en utbygging er på 104 milliarder kroner. 

OneSubsea og Subsea 7 ble nylig tildelt en langsiktig samarbeidsavtale med Equinor for å utvikle feltene Wisting i Barentshavet og Bay du Nord i Canada. 

– Equinor jobber hardt for å forbedre og modne frem Wisting- og Bay du Nord-prosjektene. Å velge leverandør så tidlig i prosessen, er en ny måte å drive feltutvikling for oss. Vi ser frem til å utvikle konseptene sammen, i en prosess med full åpenhet om lønnsomhet og et felles mål om å få disse prosjektene besluttet, sa Trond Bokn, direktør for feltutvikling i Equinor, ifølge en børsmelding.