Meklingen på oljeserviceavtalen ble utsatt på grunn av sykdom på arbeidsgiversiden. Nå er ny dato klar.

Forhandlingene mellom IE&FLT og arbeidsgiverne i Offshore Norge om oljeserviceavtalen (OSA) ble brutt 15. mai. Og forbundet har varslet at 113 medlemmer tas ut i et eventuelt første streikeuttak.

Men like før mekling skulle starte på søndag, ble den utsatt på grunn av sykdom på arbeidsgiversiden.

Nå er det klart at mekling skal skje 17-18. juni ved Riksmeklerens kontor i Oslo. Den vil bli ledet av mekler Geir Engebretsen.

Det opprinnelige streikevarselet, altså plassfratredelsen, blir fortsatt gjeldende. Det betyr at 113 IE&FLT-medlemmer blir tatt ut i et første streikeuttak. Men det vil bli endringer i selve navnelistene over hvem som kan bli tatt ut.

-I første omgang tar vi ut et begrenset antall medlemmer i en eventuell streik, men vi vil raskt kunne trappe opp. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE&FLT.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter drøyt 6000 IE&FLT-medlemmer som jobber i leverandørbedrifter i oljebransjen.

IE&FLT har varslet plassfratredelse i følgende selskaper, antall i parentes:

Halliburton (33)

Baker Hughes (30)

SLB (29)

Oceaneering (13)

Weatherford (8)

Totalt: 113

Les mer om hovedoppgjøret her og hvordan du skal forholde deg til en eventuell streik her.