Energi24.no

Aker BP sin boring av Rondeslottet-prospekt i Norskehavet ble stanset i fjor sommer. 

– Partnerne i lisens 1005 har besluttet å midlertidig suspendere boreoperasjonene på Rondeslottet-prospektet på grunn av stabilitetsutfordringer på dypvannsbrønnen. Vi sikter mot å finjustere brønn-designet, med mål om å oppnå en effektiv og sikker operasjon senere i 2023 eller i 2024, opplyste operatøren til Energi24 på det tidspunktet.

Rondeslottet ble spuddet 12. juni 2023 av Scarabeo 8, og det var planlagt å bruke 50 dager på letebrønnen.

Et dokument Energi24 har fått innsyn i, viser nå at partnerskapet har tatt en ny borebeslutning og blitt enig om ny brønnlokasjon. 

Riggvalg for Rondeslottet 2 er foreløpig ikke offentlig kjent.

Rondeslottet ligger cirka 6 kilometer sørøst for Ellida-funnet (6405/7-1) som ble påvist av West Navigator for Equinor i 2003. Nærmeste infrastruktur er Njord i vest, cirka 100 kilometer unna, og Ormen Lange i sør.

Partnere i lisens 1005, som ble tildelt i TFO 2018, er Aker BP (40 prosent), Vår Energi (40 prosent) og Norske Shell (20 prosent).