Energi24.no

Deepsea Nordkapp spuddet 9. juni letebrønnen Storjo West, avgrensningen av Storjo East-funnet fra 2022, lokalisert vest for Skarv-feltet i Norskehavet. 

Aker BP har dermed byttet rigg, for ifølge søknadsdokumentene var planen å bore brønnen med Scarabeo 8, som nå befinner seg i Barentshavet. 

Storjo East-funnet var stimert å inneholde 25-80 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter gass på funntidspunkt.

«Hovedformålet med brønnen er å bekrefte og avgrense reservoaret og hydrokarbonpotensialet i den nedre jurasiske Tiljeformasjonen, påtruffet i Storjo East brønnen som ble boret i 2022. Sekundærmål er Garn-, Ile- og øvre Åreformasjonene (oppside), samt å påvise hydrokarboner i Lysingformasjonen av nedre kritt alder. Forventet hydrokarbon i de jurasiske formasjonene er tørr gass, mens forventet hydrokarbon i Lysingformasjonen er olje», skriver Aker BP i boresøknaden. 

Boretiden er estimert til 85 dager, inkludert en brønntest. 

Det er for tiden seks aktive letebrønner på norsk sokkel:

Brokk/Mju, Equinor – Spuddet av Deepsea Stavanger 21. april. Lokalisert nordøst for Gudrun i Nordsjøen. Estimert varighet for boring av brønnen er på 144 dager. Dette er ved funn og inkluderer et mulig sidesteg. Det bores nå et teknisk sidesteg i brønnen. 

Cuvette, Wintershall Dea – Spuddet av Transocean Norge 28. april. Lokalisert mellom Vega og Nova i Nordsjøen. Anslått varighet på 66 dager, inkludert sidesteg. 

Ferdinand Nord, Aker BP – Topphull spuddet av Scarabeo 8 27. mai. Lokalisert i lisens 1170, nabolisensen til Wisting i Barentshavet. Estimert varighet på 26 dager. Pre-drill-estimat på 31-65 millioner fat oljeekvivalenter. 

Gnomoria Appraisal, Wellesley – Spuddet av COSL Promoter 4. juni. Lokalisert nordvest i Troll/Fram-området. Pre-drill-anslag på 39 millioner fat oljeekvivalenter. Estimert varighet for boreoperasjonen er totalt 62 dager ved funn.

Snøras, Equinor – Spuddet av Transocean Enabler 4. juni. Lokalisert nord for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Estimert varighet på 32 dager ved funn. 

Storjo West, Aker BP – Spuddet av Deepsea Nordkapp 9. juni. Avgrensning av Storjo East-funnet fra 2022. Estimert å inneholde 25-80 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter gass på funntidspunkt. Lokalisert vest for Skarv i Norskehavet.