ENERGI24.NO

Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,52 og 0,75 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.  Det tilsvarer mellom 3,3 og 4,7 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vurderer funnet sammen med andre funn og prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging, melder Sokkeldirektoratet

Ifølge boresøknaden var det forventet at eventuelle hydrokarboner i brønnen ville være olje av samme type som i Wisting Central.

Scarabeo 8 skal nå bore letebrønnen Hassel i samme lisens.

Status for Wisting-funnet er at partnerskapet modner prosjektet frem mot en mulig investeringsbeslutning. 

Det ble tidligere i år boret en datainnsamlingsbrønn i lisensen.