Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

IE&FLT kom fredag morgen i havn med forhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en betydelig lønnsøkning og bedre pensjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT. IE&FLT og Norges Rederiforbund er etter to døgn med forhandlinger i Oslo

Les mer >

Hovedoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene om landbaseavtalen.

Etter forhandlinger den 21. mai ble IE&FLT og Offshore Norge enige om ny landbaseavtale for 1500 medlemmer. – Denne enigheten sørger for bedrede arbeidsvilkår og legger grunnlaget gode lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud fra IE&FLT Partene unngår dermed tvungen mekling, og en mulig streik

Les mer >

Forhandlingene på flyteriggavtalen har startet

MAI 22, 2024ATLE ESPEN HELGESEN Forhandlingene mellom IE&FLT og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen er i gang. Det er satt av to dager til forhandlingene. – Det er høy aktivitet i riggbransjen og det skal letes etter olje og gass på norsk sokkel i mange år

Les mer >

Ikke gjort funn av betydning for flysikkerheten

Havarikommisjonen skriver i en ny oppdatering det så langt ikke er gjort funn etter helikopterulykken utenfor Sotra som antas å ha noen betydning for den umiddelbare flysikkerheten. -Det er betryggende, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg. Havarikommisjonen har siden ulykken 28. februar gjennomført undersøkelser

Les mer >

Medhold i krav om erstatning for urettmessig avskjed

En tidligere offshorearbeider fikk i Sør-Rogaland tingrett medhold i sitt krav om erstatning som følge av urettmessig avskjed. -Arbeidstakeren ble tilkjent full erstatning for sitt inntektstap, samt oppreisningserstatning, sier advokat Agnete Velde Jansson, IE&FLT, som førte saken i retten. Advokat Agnete Velde Jansson i IE&FLT

Les mer >