Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

IE&FLT kom fredag morgen i havn med forhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en betydelig lønnsøkning og bedre pensjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT. IE&FLT og Norges Rederiforbund er etter to døgn med forhandlinger i Oslo kommet fram til et resultat som gir flyteriggansatte og ansatte […]

Hovedoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene om landbaseavtalen.

Etter forhandlinger den 21. mai ble IE&FLT og Offshore Norge enige om ny landbaseavtale for 1500 medlemmer. – Denne enigheten sørger for bedrede arbeidsvilkår og legger grunnlaget gode lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud fra IE&FLT Partene unngår dermed tvungen mekling, og en mulig streik som ville rammet olje- og gassindustrien. Nye satser og vilkår […]

Forhandlingene på flyteriggavtalen har startet

MAI 22, 2024ATLE ESPEN HELGESEN Forhandlingene mellom IE&FLT og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen er i gang. Det er satt av to dager til forhandlingene. – Det er høy aktivitet i riggbransjen og det skal letes etter olje og gass på norsk sokkel i mange år framover. Samtidig er det utfordringer med å rekruttere nok arbeidskraft, […]

Ikke gjort funn av betydning for flysikkerheten

Havarikommisjonen skriver i en ny oppdatering det så langt ikke er gjort funn etter helikopterulykken utenfor Sotra som antas å ha noen betydning for den umiddelbare flysikkerheten. -Det er betryggende, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg. Havarikommisjonen har siden ulykken 28. februar gjennomført undersøkelser i samarbeid med helikopterprodusenten Sikorsky og operatøren Bristow for å […]

Medhold i krav om erstatning for urettmessig avskjed

En tidligere offshorearbeider fikk i Sør-Rogaland tingrett medhold i sitt krav om erstatning som følge av urettmessig avskjed. -Arbeidstakeren ble tilkjent full erstatning for sitt inntektstap, samt oppreisningserstatning, sier advokat Agnete Velde Jansson, IE&FLT, som førte saken i retten. Advokat Agnete Velde Jansson i IE&FLT førte saken i retten. Foto: Atle Espen Helgesen Grunnlaget for […]

Enighet i forhandlingene om sokkelavtalene

IE&FLT kom onsdag morgen i havn med forhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. -Vi har fått på plass et solid oppgjør for de sokkelansatte, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud. Etter to dager med forhandlinger er IE&FLT og Offshore Norge kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 44.000 kroner, pluss et etterslep […]

Scarabeo 8,Deepsea Stavanger og Noble Integrator skal bore 59 brønner på Yggdrasil

Energi24.no Aker BP planlegger for et virkelig bore-bonanza når de bygger ut Yggdrasil i Nordsjøen. Yggdrasil-området rommer Hugin, Munin og Fulla med en rekke funn, og har et totalt reserveanslag på 650 millioner fat o.e. Det er anslått å investere 115 milliarder kroner for å bygge ut feltene. En stor del av dette omhandler planlegging […]

Terminerer Afrika-kontrakt og drar til India

Dolphin Drilling har fått nok av manglende betalinger fra GHL i Nigeria og terminerer kontrakten partene hadde for leie av Blackford Dolphin. Forsinkede betalinger har lenge vært et tema i denne avtalen. Senest 26. mars meldte Dolphin Drilling at de var kommet til enighet med GHL om betaling og videre bruk av riggen. Men nå […]

Havarikommisjonen ga orientering om granskingsarbeidet av Sotra-ulykken

Representanter fra LOs helikopterutvalg hadde mandag møte med Statens havarikommisjon for å få en oppdatering om granskingsarbeidet av helikopterulykken utenfor Sotra 28. februar. Sikorsky S-92-maskinen LN-OIJ, tilhørende Bristow Norway, var i et aktivt treningsoppdrag og søkte etter et beacon, da ulykken inntraff rundt klokken 20:00. Equinor-ansatt og IE&FLT-medlem Reidun Hestetun omkom i ulykken og fem […]

-Må sikre høy aktivitet og sameksistens på havet

-Det må være et jevnt høyt aktivitetsnivå på norsk kontinentalsokkel og vi støtter opp om nye og framtidsrettete næringer i havet, sa spesialrådgiver Sindre Kvil i IE&FLT i en høring i Stortinget tirsdag. Energi- og miljøkomiteen holdt tirsdag åpen høring om «Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og […]