IE&FLT varslet onsdag Riksmekleren og Offshore Norge om det første streikeuttaket, hvis mekling på oljeserviceavtalen ikke fører fram. Det betyr at 113 medlemmer på sokkelen kan bli tatt ut i streik i neste uke.

Forhandlingene mellom IE&FLT og arbeidsgiverne i Offshore Norge om oljeserviceavtalen (OSA) ble brutt 15. mai.

Forbundet har nå varslet Riksmekleren og arbeidsgiverne i Offshore Norge om at 113 medlemmer blir tatt ut i det første streikeuttaket, hvis mekling på oljeserviceavtalen ikke fører fram. Disse jobber i SLB, Halliburton, Baker Hughes, Oceaneering og Weatherford.

-I første omgang tar vi ut et begrenset antall medlemmer i en eventuell streik, men vi vil raskt kunne trappe opp. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE&FLT.

Partene er innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren i Oslo 9-10. juni. Den vil bli ledet av mekler Edvard Os.

Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, blir det streik i oljeservicebransjen fra natt til 11. juni.

–Vi aksepterer ikke at arbeidsgivere har så lav bemanning eller organiserer arbeidet på en måte som skader folks helse. Ansatte i oljeservicebransjen skal heller ikke sakke akterut lønnsmessig i forhold til sine kollegaer i operatørbedriftene, sier Bakkerud.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter drøyt 6000 IE&FLT-medlemmer som jobber i leverandørbedrifter i oljebransjen.

IE&FLT har varslet plassfratredelse i følgende selskaper, antall i parentes:

Halliburton 33

Baker Hughes 30

SLB 29

Oceaneering 13

Weatherford 8

Totalt: 113

Les mer om hovedoppgjøret her og hvordan du skal forholde deg til en eventuell streik her.