Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) griper inn med tvungen lønnsnemnd for å avslutte Unio-streiken.

– Nå er de samfunnsmessige konsekvensene så store at jeg ikke har noe annet valg enn å bryte inn med tvungen lønnsnemnd, sier Tonje Brenna.

Onsdag morgen holdt hun et kort møte med Unio og staten der hun varslet partene om lønnsnemnda.

Streiken har blant annet påvirket helikoptertrafikken til og fra sokkelen.