Energi24.no
Scarabeo 8 er i gang med å bore topphull for letebrønnene Ferdinand Nord og Hassel for Aker BP i Barentshavet. Brønnene bores i lisens 1170, som er nabolisensen til Equinor sitt Wisting-funn. 

Equinor og partnerne i Wisting besluttet å utsette investeringsbeslutningen som var planlagt i desember 2022. 
Bakgrunnen for utsettelsen var kostnadsøkning på grunn av global inflasjon og kostnadsvekst i leverandørindustrien nasjonalt og internasjonalt, samt usikkerhet rundt rammebetingelsene for prosjektet og gjennomføringskapasitet i leverandørmarkedet. 

Inn via oppkjøp

Gjennom oppkjøpet av Lundin, er Aker BP nå blitt en del av partnerskapet i Wisting.

Ifølge boreplanen er pre-drill-estimatet for Ferdinand-brønnen på mellom 49 og 117 millioner fat oljeekvivalenter. 

Partnerskapet i lisens 1170 består av Aker BP (35 prosent), Equinor (35 prosent), Petoro (20 prosent) og Inpex Idemitsu (10 prosent). 

104 milliarder kroner 

Siste oppdaterte investeringsestimat for Wisting-prosjektet er på 104 milliarder kroner. 

Prosjektet har fortsatt positiv nåverdi før og etter skatt etter kostnadsøkningen, ifølge operatøren. Nye funn vil åpenbart styrke økonomien og lønnsomheten i utbyggingen betydelig. 

OneSubsea og Subsea 7 ble nylig, gjennom deres subsea integrations-allianse, tildelt en langsiktig samarbeidsavtale med Equinor for å utvikle feltene Wisting i Barentshavet og Bay du Nord i Canada. 

– Equinor jobber hardt for å forbedre og modne frem Wisting- og Bay du Nord-prosjektene. Å velge leverandør så tidlig i prosessen, er en ny måte å drive feltutvikling for oss. Vi ser frem til å utvikle konseptene sammen, i en prosess med full åpenhet om lønnsomhet og et felles mål om å få disse prosjektene besluttet, sier Trond Bokn, direktør for feltutvikling i Equinor, ifølge en børsmelding.