Etter forhandlinger den 21. mai ble IE&FLT og Offshore Norge enige om ny landbaseavtale for 1500 medlemmer.

– Denne enigheten sørger for bedrede arbeidsvilkår og legger grunnlaget gode lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud fra IE&FLT

Partene unngår dermed tvungen mekling, og en mulig streik som ville rammet olje- og gassindustrien.

Nye satser og vilkår

Blant enighetene finner man økte minstelønnssatser og et fagbrevtillegg per time som skal avtales lokalt. 

Forbedrede vilkår for vikariat og matpenger er også blant forbedringene.

En viktig endring er 100% overtidsbetaling fra kl. 20.00 på fredag.

Husk lokale forhandlinger

– Siden dette er en minstelønnsavtale foregår store deler av lønnsutviklingen til medlemmene lokalt, forteller Bakkerud, som også er nestleder i IE&FLT.

De påfølgende lokale forhandlingene er avtalefestet, og alle bedrifter med tariffavtalen plikter å gjennomføre lønnsforhandlinger med de tillitsvalgte i bedriften.

Avtalen gjelder for medlemmer av IE&FLT som driver service- og forsyningsbase i land for oljevirksomhet og annen terminalvirksomhet.

Protokollen fra forhandlingene finner du her.

DE UTVALGTE: Lill-Heidi Bakkerud med sitt forhandlingsutvalg hos Offshore Norge. Foto: Frode Ersfjord.

Forhandlingsutvalget til IE&FLT
(Landbaseavtalen 2024)

Lill Heidi Bakkerud, forhandlingsleder og nestleder i IE&FLT
Gunn Tjessem, forbundssekretær Landbaseavtalen, IE&FLT
Per Ståle Vågene, Norsea Logistics
Finn Bjørge, Trescal AS
Espen Cornell Jacobsen, CCB Ågotnes
Morten Tveit, CCB Mongstad
Bjørn Are Mjåseth, Vinde Tilkomstteknikk AS
Jan Petter Ravndal, Observatør tilslutningsbedrift, IKM Testing AS
Jørn Erik Bøe, observatør, IE&FLT
Astrid Sørevåg, observatør, IE&FLT
Frode Ersfjord, kommunikasjon, IE&FLT