Havarikommisjonen skriver i en ny oppdatering det så langt ikke er gjort funn etter helikopterulykken utenfor Sotra som antas å ha noen betydning for den umiddelbare flysikkerheten. -Det er betryggende, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

Havarikommisjonen har siden ulykken 28. februar gjennomført undersøkelser i samarbeid med helikopterprodusenten Sikorsky og operatøren Bristow for å forstå ulykken bedre.

I den foreløpige rapporten understreker havarikommisjonen at den ikke har gjort entydige funn som antas å påvirke flysikkerheten.

-Det er betryggende opplysninger, siden Sikorsky S-92A er den eneste helikoptertypen som opereres på sokkelen, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i IE&FLT og leder i LOS helikopterutvalg.

Han understreker også at ulykkeshelikopteret var et søk- og redningshelikopter som opereres under andre regler og prosedyrer enn det som gjelder for transport av passasjerer.

Arbeider fortsatt med årsaken

Helikopteret var på et treningsoppdrag denne kvelden. Ifølge data fra blant annet ferdsskriveren var maskinen i ferd med å utføre et heiseoppdrag i lav høyde og med lav fart, da helikopterets nese hevet seg unormalt i løpet av noen få sekunder.

«Da flygebesetningen ble klar over den unormale stillingen prøvde de å korrigere den, men helikopteret traff sjøen og sank på 220 meter dyp», står det i rapporten.

Havarikommisjonen arbeider fortsatt med å fastslå årsaken til at helikopterets nese hevet seg utover det som er forventet.

IE&FLT-medlem Reidun Hestetun omkom i ulykken og fem andre ble skadet i varierende grad.

Nytt regelverk neste år

Som kjent ble flyteelementene på Sikorsky S-92-helikopteret aldri utløst til tross for å være armert.

«Disse er designet for å primært fungere ved en kontrollert nødlanding på vann. Da hovedrotorbladene traff sjøen opphørte strømforsyningen som kreves for en automatisk utløsing av flyteelementene», skriver Havarikommisjonen.

Kommisjonen påpeker at et nytt internasjonalt regelverk som blant annet omfatter flytelementene for helikopter er publisert og at fristen for å tilfredsstille de nye kravene er satt til august 2025.

Åpenhet skaper trygghet

IE&FLT og LOs helikopterutvalg er i dialog med Havarikommisjonen og vil sette seg grundig inn i den foreløpige rapporten.

Arbeidsutvalgsmedlem i LOs helikopterutvalg, pilot Sondre Hørsdal, sier det er positivt at havarikommisjonen tidlig går ut med midlertidige funn og viser stor åpenhet rundt granskingen.

-Det er viktig for å dempe spekulasjoner og øke tryggheten for passasjerene, sier han.