Energi24.no

Aker BP planlegger for et virkelig bore-bonanza når de bygger ut Yggdrasil i Nordsjøen.

Yggdrasil-området rommer Hugin, Munin og Fulla med en rekke funn, og har et totalt reserveanslag på 650 millioner fat o.e. Det er anslått å investere 115 milliarder kroner for å bygge ut feltene.

En stor del av dette omhandler planlegging og gjennomføring av brønner.

Aker BP har nå søkt om tillatelse til boring og komplettering av 47 produksjonsbrønner og 12 vanninjeksjonsbrønner.

Til dette bruker de til sammen tre rigger, to semier og en jack up.

Scarabeo 8 og Deepsea Stavanger skal bore 42 havbunnsbrønner, mens Noble Integrator borer 17 plattformbrønner.

Først ut er Deepsea Stavanger, som starter tidligst 1. april 2025.

Noble Integrator starter tidligst august 2025, mens Scarabeo 8 begynner sine operasjoner i mai 2026.

Det er forventet at bore- og brønnaktivitetene avsluttes mot slutten av 2027, skriver Aker BP i en myndighetssøknad.

Deepsea Stavanger er på en langtidskontrakt med Aker BP fra januar 2025. Scarabeo 8 har kontrakt ut 2025 og Noble Integrator til november 2027.

Om Yggdrasil:

Tidligere var kjent som NOAKA, består av lisensgruppene Hugin, Fulla og Munin.
Området ligger mellom Alvheim og Oseberg.
Består av en rekke funn og inneholder totalt rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter.
Totale investeringer er anslått til 115 milliarder kroner.