-Det må være et jevnt høyt aktivitetsnivå på norsk kontinentalsokkel og vi støtter opp om nye og framtidsrettete næringer i havet, sa spesialrådgiver Sindre Kvil i IE&FLT i en høring i Stortinget tirsdag.

Energi- og miljøkomiteen holdt tirsdag åpen høring om «Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak».

Sindre Kvil understreker i høringen at det er gjennom aktivitet på havet vi får den energien vi trenger, den maten vi trenger og de mineralene vi trenger.

Høring i Stortingets energi- og miljøkomite. Skjermdump

 Vi må sikre sameksistens og likebehandling mellom næringer som gjør de ønskede satsingene på nye næringer mulig samtidig som vi tar vare på de eksisterende, sier han.

Han understreker at det er bra at forvaltningsplanen tydeliggjør at såkalte særskilt sårbare områder (SVO) ikke gir direkte virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene.

-Vi kan ikke verne oss fram til næringsutvikling, klimaløsninger eller inntektene for å opprettholde vår felles velferd. Vi mener forvaltningsplanen legger et godt grunnlag for den videre forvaltningen av våre havområder, sier Kvil.

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) organiserer medlemmer i havområder innen olje og gass, havbruk og maritime næringer.