LNG-anlegget i Hammerfest er nå sikret drift til utpå 2050-tallet og flere nye petroleumsprosjekter i Barentshavet er på gang. -Det gir grunnlag for optimisme om vekst og langsiktige arbeidsplasser, sier forbundsleder Frode Alfheim og konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Blant snødekte øyer og fjell, like utenfor Hammerfest sentrum, ligger Norges eneste fullskala anlegg for produksjon av nedkjølt flytende gass (LNG).

Gassen hentes fra havbunnsbrønner i Barentshavet og fraktes til Melkøya gjennom rør. Her kjøles den ned til flytende form og sendes til markedet i Europa med spesialskip.

Forbundsleder i IE&FLT, Frode Alfheim, og konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, besøkte denne uka anlegget, der de ble vist rundt av klubbleder Terje Nilsen og lærling Aurora Elise Steinrem fra Rødøy i Nordland.

Frode Alfheim og Anders Opedal fikk omvisning på Melkøya av Aurora Elise Steinrem og Terje Nilsen. Foto: Atle Espen Helgesen

Prosjektet Snøhvit Future skal elektrifisere LNG-anlegget og gjøre det utslippsfritt. Investeringene sikrer driften av anlegget og trygger arbeidsplassene til utpå 2050-tallet, sier Opedal.

Alternativet var nedleggelse allerede rundt år 2030. – Det ville vært dramatisk for rundt 460 personer som har arbeidsplassen sin her, sier Alfheim, som selv jobbet iherdig for at Snøhvit Future-prosjektet skulle bli realisert.

-Krigen i Ukraina og bortfallet av russisk gass gjør at Europa skriker etter mer energi. Hvis ikke europeisk industri får gass, så stopper den opp. Og hvis den stopper opp så får ikke fastlandsindustrien vår solgt sine varer, for eksempel aluminium. Det er derfor uhyre viktig at vi fikk sikret fortsatt drift av gassanlegget på Melkøya. Det er viktig både for Finnmark, Norge og Europa, sier Alfheim.

Store energimengder med lave utslipp

Anders Opedal forklarer at det ikke er små mengder energi som fraktes ut fra anlegget. – Hver femte dag kommer et skip hit og tanker opp flytende gass med en energimengde tilsvarende 1 TWH. Det betyr at i løpet av ett år leverer Melkøya 70-75TWH energi. Det er cirka halvparten av all norsk vannkraft i løpet av ett år, sier Opedal.

Han sier videre at nå som anlegget skal elektrifiseres, så vil Melkøya bli det LNG-anlegget med desidert lavest CO2-utslipp i verden. -Lave utslipp fra produksjonen blir et stadig viktigere konkurransefortrinn, sier han.

Lærling Aurora Elise Steinrem (nærmest) viser gjestene rundt Melkøya. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim skyter inn at Snøhvit Future-prosjektet sikrer arbeidsplassene, gir mer strøm til Hammerfest-området og tar vekk 850.000 tonn klimautslipp fra produksjonen på Melkøya.

– Hvor mye viktigere er ikke det, enn å lage bitcoins eller lagre Tiktok- og kattevideoer. Det er de interessene vi slåss mot om krafta, sier han.

Forventer høy aktivitet i Barentshavet

Alfheim mener de nye investeringene også legger til rette for ytterligere petroleumsaktivitet i nord. -På grunn av den nye energisituasjonen i Europa ser vi ny interesse for olje- og gassaktivitet i Barentshavet. Det kommer til å gi mange spennende arbeidsplasser i Finnmark framover, sier han.

Anders Opedal viser til at produksjonsskipet «Johan Castberg» i sommer skal forlate verftet på Stord og begynne den lange turen mot feltet i Barentshavet, der det skal produsere olje i flere tiår framover. Og han opplyser at Equinor har tatt Wisting-prosjektet opp igjen av skuffen.

-Vi ser igjen på muligheter for å realisere Wisting og jeg håper vi kan sikre lønnsomhet i dette prosjektet, som er det største ikke-utbygde funnet på norsk sokkel, sier han.

Frode Alfheim (tv) og Anders Opedal (midten) får forklart hvordan LNG-anlegget på Melkøya er utbygd. Foto: Atle Espen Helgesen

Equinor, sammen med flere andre oljeselskaper, skal dessuten sette i gang en ganske omfattende letekampanje i Barentshavet de nærmeste årene. Allerede i år skal åtte-ti letebrønner bores i nord.

-Vi skal lete etter tilleggsressurser til eksisterende felt og ikke-utbygde funn. Og vi skal lete målrettet etter mer gass i vestlige deler av Barentshavet. Vi trenger mer gass for å kunne bygge ut ny infrastruktur.

-Barentshavet blir altså stadig viktigere for Equinor, sier Opedal.

Frode Alfheim er tydelig på at behovet for olje og gass vil vare lenge. – Derfor må vi vise ungdom at petroleumsbransjen tilbyr langsiktige arbeidsplasser. Så skal vi i IE&FLT, gjennom forhandlinger med arbeidsgiverne, sørge for at dette er arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsbetingelser, sier han.

Gode og trygge arbeidsplasser

Ifølge klubbleder Terje Nilsen i Industri Energi Equinor Hammerfest er det ufattelig store muligheter i Finnmark. Han håper derfor at flere ønsker seg en langsiktig arbeidsplass i nord.

Hvordan er Hammerfest LNG (les Melkøya) som arbeidsplass?

-Det er en fantastisk god arbeidsplass. Vi er en ung organisasjon, der det er høy trivsel og mye engasjement. Det er gøy og spennende å jobbe der. Men jeg skulle ønske at vi ikke hadde så stor utskifting av folk.  

– Vi har ingen problemer med å få ungdom til å søke jobb på Melkøya. Men vi sliter med å få tak i folk som har erfaring. Alt for mange søker seg bort etter pliktperioden på fem år. Og det er særlig offshorearbeid som lokker, sier Nilsen.

Terje Nilsen, klubbleder på Melkøya. Foto: Atle Espen Helgesen

Han vedgår at det ikke er noen enkle svar på hvordan bedriften skal klare å holde på folkene.

-Det å beholde folk etter at de har bygd seg kompetanse og erfaring er utfordrende. Og det er noe hele Finnmark sliter med. Her er et barskt klima, store avstander og dyre flybilletter. Men jeg håper at vi framover i større grad lykkes å finne folk som virkelig vil være her. Folk som vil bosette seg i nord, stifte familie og bli gammel her, sier han.

Nilsen viser dessuten til at forholdet til ledelsen på Melkøya har blitt mye bedre de siste årene.

– Jeg har aldri før opplevd sånn harmoni blant arbeidstakere og ledelse som nå. Vi jobber sammen for å finne gode løsninger, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim understreker at det må tas gode grep for å friste flere til å etablere seg lengst nord.

– Vi vet at det er et langsiktig marked for olje og gass. Og det er gode muligheter for å få seg langsiktige, gode og trygge jobber her. Vi må derfor vise ungdom disse mulighetene og oppfordre de å ta relevant utdanning og søke seg mot denne industrien. Samtidig er det avgjørende å beholde kompetanse i nord. Derfor må vi se nærmere på hva som skal til for at folk blir villig til å etablere seg i nord over tid, sier han.

SIST OPPDATERT: APRIL 18, 2024