Sokkeldirektoratet;

17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Den foreløpige beregningen av størrelsen på funnet er mellom 2 og 3,7 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Det tilsvarer 13-23 millioner fat.

Rettighetshaverne vurderer å knytte funnet opp til eksisterende, nærliggende infrastruktur.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 956, som ble tildelt i 2018. Brønnen ble boret med boreriggen Deepsea Yantai.

Vår Energi har nylig hatt leteaktivitet i området hvor selskapet nylig boret to letebrønner i utvinningstillatelsen PL 917 i prospektene «Hubert» og «Magellan».

Vår Energi operer feltene Balder og Ringhorne Øst. Resultatet av Vår Energi sin leteaktivitet er viktig for framtidig områdeutvikling og levetid for feltene Balder og Ringhorne Øst.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønn 25/8-23 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tyformasjonen i paleocen og i Skagerrakformasjonen i trias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Nansenformasjonen i nedre jura.

Hensikten med sidestegene 25/8-23 A og 25/8-23 B var å påvise petroleum i reservoarbergarter i henholdsvis Tyformasjonen og Nansenformasjonen.

Brønn 25/8-23 S påtraff en oljekolonne på 5 meter i Tyformasjonen i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann kontakten ble ikke påvist. Nansenformasjonen ble påtruffet med en total tykkelse på 15 meter, hvorav 12 meter var sandstein med god til meget god reservoarkvalitet med spor av olje. Brønnen påtraff Skagerrakformasjonen med en tykkelse på totalt 137 meter, hvorav 20 meter var av moderat til dårlig reservoarkvalitet, formasjonen var vannfylt.

Brønn 25/8-23 A påtraff ikke sandsteinsbergarter i Tyformasjonen.

Brønn 25/8-23 B påtraff en oljekolonne på 8 meter i Nansenformasjonen. Reservoaret viste en total tykkelse på 17 meter, hvorav 13 meter var av god reservoarkvalitet. Olje/vann kontakten ble truffet på 1917,5 meter under havoverflaten.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 25/8-23 S ble boret til et målt dyp på 2454 meter under havflaten, og ble avsluttet i basement.

Brønn 25/8-23 A ble boret til et målt dyp og vertikalt dyp på henholdsvis 2264 meter og 2001 meter under havflaten.

Brønn 25/8-23 B ble boret til et målt dyp og vertikalt dyp på henholdsvis 2206 meter og 1955 meter under havflaten.

Havdypet er 127 meter. Brønnene er plugget og forlatt.