MARS 21, 2024ATLE ESPEN HELGESEN

Startskuddet for årets hovedoppgjør i olje- og gassnæringen gikk torsdag, da det ble holdt tariffkonferanse for sokkelavtalene operatør, boring og forpleining i Stavanger.

Drøyt 20 tillitsvalgte fra operatørselskaper, boring- og forpleiningsbedrifter møttes torsdag i Stavanger for å diskutere hvilke krav som skal stilles i tarifforhandlingene med Offshore Norge 6-7. mai.

Forhandlingsutvalget brukte dagen til å gå grundig gjennom alle krav som er kommet inn gjennom klubbene.

-Vi har forventninger om et solid økonomisk oppgjør, sett i lys av de siste års høye prisstigning. Men det er også en rekke krav om justeringer og endringer i overenskomstene, sier nestleder i IE&FLT, Lill-Heidi Bakkerud.  

Lill-Heidi Bakkerud (th) leder forhandlingene på avtalene operatør-, boring- og forpleiningsavtalene (OBF). Til venstre Herdis Rosland Eide som er forbundssekretær på OBF-området. Foto: Atle Espen Helgesen

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles om alle bestemmelser i overenskomstene, med full streikerett.

Her kan du lese om hovedoppgjøret 2024 og når det skal forhandles om de ulike tariffavtalene.

Følg årets hovedoppgjør på forbundets nettside www.industrienergi.no og forbundets Facebook.