Kildekreditering: https://www.bt.no/…/reservedeler-krise-for-helikopter…

Mer enn ti helikoptre av typen Sikorsky S-92 i Norge står på bakken. Reservedeler mangler. Helikopterprodusenten forlenger levetiden for sentrale deler.

De store helikopterselskapene i Norge har informert myndighetene om mangelen på reservedeler:
«Både CHC og Bristow har fortalt oss at situasjonen er kritisk», sier tilsynsdirektør Svein Johan Andersen i Luftfartstilsynet.

Produsenten Sikorsky har varslet sine kunder om at de forlenger levetiden for en komponent som sørger for at vitale deler på helikopteret ikke iser ned, slik som rotorene.
Hittil har disse delene blitt skiftet ut etter 1250 flytimer. Nå forlenges dette til 1500 flytimer.

Luftfartstilsynet har, så sent som i begynnelsen av februar, godkjent forlengelsen for flere helikoptre.
Helikopterselskapene har forklart at levetiden forlenges på grunn av mangel på reservedeler.

Forbundet Industri Energi var ikke klar over at det er gitt dispensasjoner når det gjelder vedlikeholdsintervallene.

«Vi kjenner ikke til dette», sier forbundsleder Frode Alfheim.

Lederen i Safe, Raymond Midtgård, har heller ikke vært klar over dispensasjonene.

Like før ulykken fikk Luftfartstilsynet informasjon om at ni av Bristows 30 helikoptre av samme type var ute av drift og sto på bakken. Det bekrefter tilsynsdirektør Pedersen. Hvor mange av disse som var parkert på grunn av reservedelsmangel, vet han ikke.

Bristow ønsker ikke å kommentere noe rundt helikoptrene.

Statens havarikommisjon er klar over situasjonen. Da de møtte pressen etter at ulykkeshelikopteret var hevet, sa utredningsleder Tor Nørstegård at reservedelene foreløpig ikke er en sak, siden ulykken så langt ikke kan forklares med teknisk svikt.

Siden det ikke er klare indikasjoner på teknisk svikt, har verken amerikanske, europeiske eller norske luftfartsmyndigheter innført flyforbud for helikoptertypen.
Den andre store operatøren av offshore-helikopter i Norge er CHC. Selskapet har 18 Sikorsky S-92. Av disse står nå to på bakken på grunn av reservedelsmangel, opplyser selskapet til BT.

Turøy-ulykken i 2016, der 13 personer omkom, førte til at Airbus-helikopteret H225 Super Puma lenge fikk flyforbud. Det er for lengst opphevet, men oljeselskapene har ikke ønsket å ta i bruk helikopteret for å frakte mannskap til plattformene.

Siden 2016 er det arbeidshesten Sikorsky S-92 som har gjort jobben.

Mangelen på sentrale reservedeler, som girbokser, er global. Det betyr at hele verdensflåten av sivile Sikorsky-helikoptre er rammet av det samme problemet.

Bristow alene opererer 68 slike helikoptre. I sin siste årsrapport, som ble offentliggjort for få dager siden, advarer de om at reservedelsmangelen utgjør en risiko for selskapets økonomi.

De skriver at det er «betydelige forsinkelser i leveringen av deler til vår S-92-flåte» og at det har «resultert i behovet for å kjøpe eller på annen måte anskaffe deler fra andre kilder og å sette S-92 på bakken».

Mangelen på reservedeler forklares delvis med at produsenten prioriterer etterspørsel fra myndigheter og militære kunder, ved siden av økt aktivitet i oljeindustrien.
Det betyr flere flytimer, som igjen øker behovet for reservedeler.

For å holde flest mulig helikoptre i luften tar bransjen i bruk det de kaller kannibalisme. Det er når reservedeler må hentes fra helikoptre som er inne for periodisk vedlikehold eller står på bakken av andre grunner. Slik flyttes brukte deler over på andre maskiner. Kommunikasjonsbyrået Zync svarer i en e-post på vegne av CHC. De bekrefter denne praksisen:
«I mange tilfeller henter vi deler fra andre maskiner som er på vedlikehold.»

Reservedelsmangelen «er selvsagt en uønsket situasjon som har økonomiske konsekvenser for selskapet», skriver Johan Wilskow i Zync.

«Det er ikke noe nytt fenomen. Fra tid til annen har dette vært gjort tidligere. Det nye er at det må gjøres i så stort omfang. Men det er altså veldig rigide krav til de enkelte komponenter, og man skal kjenne historikken til hver enkelt reservedel som brukes», sier han.

Andersen sier Sikorsky har informert om at situasjonen med reservedelsmangel vil vedvare i hvert fall ut 2024. «Vi har så langt ikke sett noe som tilsier at regelverket brytes».
– Det betyr at de ikke bruker deler som har gått ut levetiden?

«Nei, og dette er også noe vi kontrollerer ved våre tilsyn», sier han.
I en uttalelse oversendt Stortinget skriver Sikorsky at de både arbeider med underleverandører og øker produksjonen av deler, som girbokser, for å løse problemene.

Kildekreditering: https://www.facebook.com/groups/1434222440154059