Statens havarikommisjon opplyste mandag at den ikke har funnet noen tekniske feil som har bidratt til helikopterulykken utenfor Sotra. -Det er beroligende å vite, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i IE&FLT og leder i LOs helikopterutvalg.

Havarikommisjonen arrangerte mandag en pressekonferanse på Håkonsvern utenfor Bergen om helikopterulykken som skjedde onsdag 28. februar.

Sikorsky S-92-maskinen LN-OIJ, tilhørende Bristow Norway, var ifølge Havarikommisjonen i et aktivt treningsoppdrag og søkte etter et beacon, da ulykken inntraff rundt klokken 20:00.

Equinor-ansatt og IE&FLT-medlem Reidun Hestetun omkom i ulykken og fem andre ble skadet i varierende grad.

-Vi skal komme til bunns i hvordan ulykken skjedde, hvorfor den skjedde og hvordan vi kan unngå at noe liknende skjer igjen, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon.

Kan ta tid å konkludere

Havarikommisjonen har hevet vraket og sikret seg ferdsskriver og taleregistratoren.

-Vi kan slå fast at vraket er ganske intakt og vi har snakket med flere av de involverte. Men bare fem dager etter ulykken er det alt for tidlig å gi noen konklusjoner, sier Halvorsen.

Han er klar på at det kan ta lang tid før den endelige rapporten foreligger, men understreker at de kontinuerlig vil holde Luftfartstilsynet og europeiske luftfartsmyndigheter (EASA) oppdatert.

Sikorsky S-92-helikopteret som havarerte utenfor Sotra er hevet og brakt til en hangar ved Håkonsvern utenfor Bergen. Foto: Atle Espen Helgesen

-Det er disse som eventuelt tar beslutninger om å sette luftfartøy på bakken, hvis det er grunn til det, sier Halvorsen. Han opplyser at mye av det kommisjonen nå leter etter trolig finnes på ferdsskriveren.

Havarikommisjonen vil foreløpig ikke si noe mer om hvordan maskinen traff vannet, men det er tydelig at rotorbladene er splintret. Halvorsen bekrefter at rotorbladene har truffet vannet med normal omdreiningshastighet, men vil ikke si om disse traff sjøen først eller om maskinen veltet etter den traff vannet.

Hele rotorhodet ser intakt ut.

Flyteelementene ble ikke utløst

Det er dessuten et stort hull bakerst på halebommen. Det skal, ifølge Halvorsen, ikke skjedd da maskinen traff havbunnen. -Dette er noe vi vil se nærmere på, sier han.

I tillegg er det klart at flyteelementene på helikopteret ikke har blitt utløst og at maskinen derfor sank raskt.

– Flyteelementene var armert og skulle utløst seg automatisk da maskinen traff vannet. Hvorfor det ikke skjedde er noe vi vil se nærmere på, sier Halvorsen til industrienergi.no.

Kåre Halvorsen ved Statens Havarikommisjon orienterte om at ferdskriveren er funnet og sendt til Storbritannia for analyse. Det er ikke den som er på bildet, men ser lik ut. Foto: Atle Espen Helgesen

Han er tydelig på at Havarikommisjonen ikke har funnet noe per i dag som tilsier at det var en teknisk svikt med helikopteret.

-Vi har så langt ikke funnet noen tekniske feil som har bidratt til ulykken. Og vi flyr ikke rundt med helikoptre som har kjente feil, sier han og viser til at helikoptertrafikken på sokkelen er gjenopptatt.

Skal gi havarikommisjonen arbeidsro

Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i IE&FLT og leder for helikopterutvalget er glad for at Havarikommisjonen allerede kan gå ut med så pass mye informasjon som de sitter på.

-Det er beroligende å vite at Havarikommisjonen ikke har funnet noen teknisk svikt som har forårsaket ulykken. Det er viktig siden denne helikoptermodellen, Sikorsky S-92, er den eneste som er i bruk på norsk sokkel til transport av personell.

Henrik Solvorn Fjeldsbø. Foto: Atle Espen Helgesen

Han mener det også er interessant å registrere at flyteelementene ikke har løst seg ut, at rotorbladene ble splintret og at det er et hull bakpå halebommen.

-Alt dette vil vi etter all sannsynlighet få svar på. Nå er det viktig at havarikommisjonen får arbeidsro og den tiden den trenger, sier Fjeldsbø.