Energi24.no

Havindustritilsynet (Ptil) har gitt Okea samtykke til levetidsforlenging for Draugen.

Feltet hadde samtykke med gyldighet til 9. mars i år, men den er nå utvidet til 21. desember 2040. 

Like før jul godkjente Olje- og energidepartementet utbyggingsplaner som innebærer at driften av Draugen og Njord legges om til drift med kraft fra land.

Tiltaket er beregnet til å gi årlige utslippskutt fra plattformene på om lag 330 000 tonn CO2 og 1 770 tonn NOX. Gjennom lavere framtidige utslippskostnader forventes prosjektet å bidra til forlenget produksjon og økt utvinning.

Forventede investeringer er i følge rettighetshaverne anslått til ca. 7,3 milliarder 2022-kroner. Inntektssiden ved prosjektet er i hovedsak knyttet til reduserte CO2-kostnader, økt gassalg og forlenget levetid og økt utvinning fra Draugenfeltet. Samlet kraftbehov er beregnet til 80 MW. Det er ventet at driften med kraft fra land kan starte i løpet av første kvartal 2027.