Energi24.no

Energi24 Database har samlet alle uønskede hendelser på norsk sokkel siden 2017. Oversikten viser at det har vært 17 uønskede hendelser, av varierende alvorlighetsgrad, i perioden. 

Her finner du listen over hendelser sammen med operatørens originale beskrivelse i varsel til Havindustritilsynet:

Njord B, 8. august 2023

Vi hadde en hendelse på helidekk med HKS414 på dekk 08.08 0934 – 0949. Etter at helikopter var på dekk ble antkollisjonslys slått av og helidekksmannskap (3 pers) gikk opp å la på chocks. HLO åpnet døren til cabin for personell som skulle bytte på dekk, under denne operasjon får helikoptret et ukontrollert løft som fører til en bevegelse forover på 50-100cm. Helikopter ble stående med bakre landingssett oppå chocks. Det var tre personer i nærheten av helikoptret under denne hendelsen, men ingen ble skadet. Det jobbes nå med å innhente mere info fra CHC om hva som forårsaket denne bevegelsen.

Linus, 5. juni 2023

Klokken 17:22 meldte helikopter (BHL214 fra Linus) om problemer med en av to motorer. Det fortsatte til land med en motor i lav høyde og redusert fart. 16 personer om bord (14 passasjerer + 2 piloter). BHL214 gjennomførte en sikker landing på Sola flyplass klokken 18:42.

Gullfaks B, 10. april 2022

Helikopter type S-92, som landet på GFB kl. 10:45 kunne ikke fly videre på grunn av en teknisk feil på helikopteret som ble avdekket ifm landing. Alt personell som skulle reist iland inkludert piloter måtte bli værende på GFB inntil videre avklaring. Ny POB var da 174. GFB har POB kapasitet på maks 160 pga sengekapasitet. Det ble umiddelbart sjekket at det var nok livbåtkapasitet. Livbåtkapasitet var 198 uten bruk av redundant livbåt, så alle ekstra ombord fikk tildelt livbåt. PLS besluttet å samle beredskapsledelsen med bruk av stille varsel og 2. linje ble varslet. Situasjonen kom ikke under noen av GFB sine DFU’er, men pga svekkelse av primær evakuering system (helikopterdekk ikke tilgjengelig) så ble det besluttet å håndtere situasjonen iht beredskapsmetodikk og proaktive aksjoner. Ptil ble informert om sitasjonen av 2. linje. Alt arbeid og aktivitet som kunne øke sannsynlighet for andre hendelser og personeskader ble stanset for å redusere sannsynlighet for behov for akutt evakuering. Produksjon var stabil og ble ikke stanset. Det ble tidlig avklart at det var behov å få ut mekanikere for å vurdere feilen. Pga værsituasjonen med >50 knop vinhastighet og stigende vind utover kvelden, ble det besluttet at nedfiring av mekanikere skulle gjennomføres når været ble bedre. Dette medførte at GFB hadde 14 personer ombord som måtte hotbedde/ dele lugar. Avlaring/drøfting med HVO og tilitsvalgte ombord.

Ekofisk L, 22. oktober 2022

Skriftlig oppfølging til muntlig varsel; BHL212 – Tekniske problemer. På vei ut til EkoL får BHL 212 tekniske problemer med autopilot og GPS. Piloter velger å redusere høyden (ned mot 150 fot) pga sikt, samt lande helikopter på nærmeste lokasjon som er Valaris Viking. Pax om bord er 12 + 2. Personell overnatter på Valaris og flys ut til EkoL påfølgende dag.

Maersk Intrepid, 12. oktober 2022

OMV Norge, Oswig Exploration Well PL1100, Maersk Intrepid During a stop of the Helicopter at Maersk Intrepid yesterday October 11th an oil leak in the engine area was observed by the pilot. Two engineers sent offshore for troubleshooting and repair. Troubleshooting revealed a faulty engine starter that have to be replaced. Helicopter was parked on Helideck. New starter was sent from Stavanger last evening and delivered today. Starter replaced and area inspection performed, aircraft is now serviceable and ready for take off on October 12th. Bristow, Aircraft Type S92, Registration: LN-OII, BHL102, departured from Bergen to Maersk Intrepid on October 11th.

West Hercules, 8. november 2021

During helicopter operation at Toppand, HLO hung bag with headsets on helicopter tie off point. This to secure the bag while he was closing and preparing the door. After closing door and checking it, he forgot to grab the bag. He checked around the helicopter and when pilots gave signal for removing chokes he gave the signal to the Helideck crew to remove chokes. Chokes removed and thumb up to the pilots given when HLO leaving helideck. DPO stand by on foam remote relase on bridge observed the bag hanging on helicopter and told pilot to std.by since a bag were hanging on the helicopter. Helicopter have not switched on the red restriction lights and the flood lights on helideck were still lit. HLO were given premission to enter helideck and removed the bag.

Heimdal 26. juni 2021

Kl.16:53 fikk Heimdal kontrollrom oppkall fra Oseberg SAR (5 pax) på vei sørover om at de måtte nødlande på Heimdal pga en dør på pilotsiden, som vibrerte. Heimdal valgte, basert på meldingen, å mønstre ihht DFU13 Helikopterulykke. Vi valgte å avvente produksjonsnedstengning. Vi har ingen brønner eller brønnaktivitet ombord. Helikopteret landet trygt på Heimdal ca. 17:15 og shuttet ned. De fikk reparert døren, og tok av videre fra Heimdal ca. kl.17:35. Heimdal normaliserte og debriefet personell etter mønstringen.

Ekofisk 2/4L, 20. oktober 2020

BHL203 på vei til EkoK meldte mayday kl 08:20 på grunn av alarm i cockpit. BHL203 gjennomføre en kontrollert landing kl 09:05 på EkoL. Personell på installasjon mønstret i henhold til prosedyre.

Transocean Spitsbergen, 29. september 2020

Ved ankomst av helikopter BHL753 ble riggen informert om 566 kg overvekt på retur. Dette medførte at 5 personer ikke fikk gjennomført planlagt innreise og antall personer om bord på riggen kom opp i 143 personer mot det tillatte 140 i henhold til livbåtkapasitet i en evakueringssituasjon. Det var ikke mulighet for shuttling av overskytende personell. Operasjonelt var vi midt i en sementeringsoperasjon for 13 5/8in casing som ansees som en transportetappe uten eksponering av hydrokarboner i brønnen. Det ble gjennomført en muntlig risikovurdering mellom Opeatør og Kontraktør som dekket brønnstatus, værforhold og alternativ evakueringsmetoder som konkluderte med at det var sikkert å fortsette brønnoperasjonen. Samtidig ble det organisert ekstra flyvning BHL808 som ankom påfølgende morgen og antall personer om bord justert til 138. Notis: -Varighet av avvik var ca 9 timer fra kvelden 29.09 kl 23:22 til 30.09 kl 08:10. – Max tilltatt personer om bord er 140. Pga covid restriksjoner er det satt en midlertidig maksimumsgrense på 138 mennesker, da 2 lugarer er forbeholdt til isolasjon.

Maersk Invincible, 24. februar 2020

Ifm avgang fra Maersk Invincible utvikler helikopteret synkende vektor og følger ikke normal og sikker utflygingsprofil. Avgangen skjedde i mørke, med nedbør, med avgang bort i fra installasjon uten eksterne visuelle referanser. Hendelsen er meldt til Luftfartstilsynet og følges opp ihh til selskapets retningslinjer.

Draugen, 18. november 2019

CHC (HSK 404) gjennomførte en uplanlagt landing på Draugen 12:20 etter indikasjon om feil på girboks. 15 PAX om bord + 2 piloter. Helikopteret var på vei fra Heidrun og Kristin til land (Kristiansund).

Kristin, 24. april 2019

Rutehelikopter HKS403 var på vei fra Heidrun, via Kristin, inn til Kristiansund. Ca kl 18:55, på vei inn mot landing på Kristin, fikk piloter varsel i cockpit om mulig teknisk feil. Pilotene valgte da å stenge ned maskinen etter landing på Kristin for å verifisere feilmeldingen. Landingen forløp normalt, og alle 17 passasjerer ble satt av på Kristin. Det ble fra pilotenes side avklart mot teknisk støtte på land at varselet ikke var relatert til teknisk feil. Helikopter gikk deretter som planlagt til Kristiansund ca kl 20:20. Etter at helikopter ble stengt ned, ble Equinor 2. linje beredskap informert om utilgjengelig helidekk på Kristin.

West Hercules, 1. februar 2019

På grunn av svært lave temperaturer i Kirkenes, som har og vil gi betydelige regularitetsutfordringer i tilbringerhelikopter-trafikken, har Equinor Lufttransport besluttet å flytte tilbringeraktiviteten fra Kirkenes til Hammerfest – inntil videre. I praksis betyr dette at CHC Helikopterservice kommer til å pakke sitt delelager og flytte sin aktivitet i løpet av dagen/morgendagen. Vi planlegger med å være operativ i Hammerfest fra og med mandag. Det understrekes at det har vært gjort mange ulike forsøk på å mitigere kuldeutfordringene vi har fått i Kirkenes, uten at disse blir utdypet i denne mailen. Vi har likevel landet på at å flytte aktiviteten til Hammerfest vil være den løsningen, både for passasjerene og selskapene som er involvert i arbeidet på Gjøkåsen. Ved flygning fra Hammerfest til Gjøkåsen er distansen ca. 184nm. Dette er 46nm lengre enn fra Kirkenes, hvor distansen altså er 138nm. Det betyr at flytiden vil øke med ca. 1/3 i forhold til dagens flytid. Når det gjelder paylaod til riggen, så vil denne ikke bli vesentlig forringet pga. den lange avstanden, dersom det er landingsforhold på flyplassene langs kysten. Det estimeres, når det er landingsforhold på disse flyplassene, at vi kan regne med opptil 11 pax pr. tur. Vi ber om at prosjektet informerer sine leverandører og myndighetene om avgjørelsen som vi har tatt i samråd med CHC Helikopter service. Flytting tilbake til Kirkenes vil bli vurdert fortløpende og endringer blir informert ut. Vi gjør også oppmerksom på at SAR helikopteret i Vardø ikke vil bli flyttet og at denne tjenesten er uforandret.

Brage, 14. september 2018

Helikopter var i ferd med å lande på Brage da generell alarm (GA) ble utløst og safedekk ble aktivert på helidekk. Helikopteret gjennomførte landingen, og så snart HLO hadde oversikt over situasjonen ble det avklart mellom HLO, beredskapsleder og pilotene at maskinen skulle returnere til land. Som følge av GA ble mønstring iverksatt. Årsaken til hendelsen var teknisk feil i manuell utløser som førte til at alarm og deluge ble utløst. Passasjerene som returnerte til Flesland ble møtt av personell fra Brage operasjonsgruppe for oppfølging.

Goliat, 10. april 2018

Trafikkhelikopter S92 LN-ONI fra Bristow, rutenr. BHL 602, med 17 passasjerer og 2 piloter returnerte til Hammerfest iht. prosedyre etter lynnedslag i maskinen. Helikopteret tok av fra Hammerfest kl. 09.00 og returnerte kl. 09.34. Ved retur i Hammerfest fikk alt personell tilbud om debrief fra pilotene samt tilbud om oppfølgning fra Eni Norge. Helikopteret er satt på bakken i påvente av teknisk gjennomgang. Personellet vil fly ut til Goliat med ny maskin i morgen. Hendelsen har ingen påvirkning på Eni Norges beredskap.

West Phoenix, 17. januar 2018

Helicopter flight HKS596 experienced presumed trigger lightening on approach to the West Phoenix, resulting in the helicopter sustaining damage to electrical systems. The helicopter was shut down and inspected and a full systems check completed, and in conference with the flight base, the helicopter was to remain grounded until it could be inspected by flight engineers. As a result, the helideck is now obstructed by HKS596, and the rig is 7 persons over the max POB, hence third lifeboat needs to be manned. (CHC Helikopter Service opplyser følgende om hendelsen i etterkant: Under innflygning til West Phoenix opplevde mannskapet indikasjoner på statisk utladning. Landingen ble gjennomført som vanlig i tråd med standard prosedyre. På grunn av lysforholdene kunne ikke mannskapet fullføre sjekklisten før den påfølgende morgenen. Den visuelle inspeksjonen avkreftet at fartøyet var utsatt for statisk utladning, og den tekniske undersøkelsen og funksjonstesten bekreftet en generatorfeil. Helikopteret ble deretter klarert for flyvning, og returnerte til land for feilsøking og utbedring. Etter utbedring ble maskinen satt tilbake i normal drift.)

Draugen, 7. januar 2018

I forbindelse med at SAR helikopter var på vei fra Kristiansund til Heidrun (opphold i Kristiansund etter dårlig vær periode). Noen nautiske mil fra Draugen fikk SAR helikopter feilindikasjoner. SAR pilot meldt til SKR behov for nødlanding. Draugen utløste Generell Plattformalarm og mønstret beredskapslagene. Nødlandingen ble gjennomført uten problemer.

PS! Ulykken ved Turøy skjedde 29. april 2016 og er derfor ikke med på listen. Det er heller ikke ukens ulykke utenfor Sotra.