Etter flere år med begrenset leteaktivitet i Barentshavet, girer oljeselskapene opp aktiviteten i 2024. 

Ifølge informasjon samlet i Energi24 Database, vil det bores opp mot ti letebrønner i nord dette året. 

Vår Energi sin oppfølging av oljefunnet Countach ligger an til å bli to eller tre brønner. I tillegg er det varslet, men ikke bekreftet offisielt, at samme operatør vil følge opp gassfunnet Lupa fra 2022 med én eller to brønner. 

Samme operatør skal også bore Venus, lokalisert 25 kilometer nordvest for Johan Castberg-feltet, som er under utbygging. 

I dette området skal også Equinor bore letebrønnen Snøras med estimert oppstart i mars. Brønnen skal bores av Transocean Enabler.

Aker BP har søkt om boretillatelse for hele tre letebrønner i lisens 1170 – Ferdinand Nord, Hassel og Viasat. Brønnene er lokalisert i nabolisensen til Wisting og formålet er å påvise olje som kan styrke økonomien i utbyggingen av feltet. 

Deepsea Stavanger skal også bore en avgrensningsbrønn på Wisting-feltet for Equinor, med tidligste oppstart i januar 2024. Formålet med brønnen er primært å jakte informasjon, ikke mer olje.