Er du født i 1980, må du jobbe til du er 68 år og 8 måneder. Finn pensjonsalderen for ditt årskull i oversikten.
I dag er det tre aldersgrenser som gjelder for alderspensjon fra folketrygden.

Aldersgrensene økes gradvis

Rett før jul la regjeringen fram sine forslag til hvordan pensjonssystemet bør se ut i framtiden. Stortingsmeldingen bygger på anbefalingene fra Pensjonsutvalget, som la fram sin rapport i 2022.

Et av de viktigste forslagene fra regjeringen er å øke aldersgrensene for alderspensjon fra folketrygden. Fordi vi alle lever lenger enn før, må vi også jobbe lenger, mener regjeringen.

I stortingsmeldingen foreslås det at pensjonsalderen skal øke med cirka ett år per tiår. Disse endringene skal gjelde fra og med 1964-kullet.

En som er født i 1985, må altså jobbe omtrent ett år lenger enn en som er født i 1975 for å oppnå de samme rettighetene til alderspensjon

SJEKK OVERSIKTEN HER