I en fersk dom slår Arbeidsretten enstemmig fast at LO og IE&FLT lovlig kan benytte sympatiaksjoner for å støtte de streikende i det britiske oljeserviceselskapet SLB UK.

Det skriver Industri Energi

Streiken der ni medlemmer i IE&FLT streiker for tariffavtale er den lengste på norsk sokkel noensinne. Men den er uten effekt fordi arbeidsgiver har erstattet de streikende med annen arbeidskraft. 

IE & FLT og LO vil gjennom varslede sympatiaksjoner sette adskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK. Arbeidsretten har med dommen 5. februar ryddet opp i flere uklarheter når det gjelder adgangen til sympatiaksjoner, på land og norsk sokkel, ifølge fagforeningen

Bakgrunnen er at Industri Energi mener SLB UK (tidligere Schlumberger UK) driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet på norsk sokkel. Forbundet krever tariffavtale for sine medlemmer i SLB UK, noe bedriften nekter å imøtekomme.

Retten slår fast at det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.