Britiske oljearbeidere har lenge stått i en tøff kamp for å få tariffavtale mens de jobber på norsk sokkel. Fagbevegelsen frykter konsekvensene hvis arbeiderne ikke vinner fram.
Onsdag 31. januar har britiske oljearbeidere streiket for å få tariffavtale i ti måneder. Dette bør du vite om streiken:

  1. Bakgrunn for streiken

Oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK, som er en del av SLB UK, utfører brønnsimulering i Ekofisk-feltet på oppdrag for operatørselskapet ConocoPhilips.

LO-forbundet IE & FLT har tariffavtale med den norske delen av Schlumberger. Men de har ikke fått på plass tariffavtale med den britiske greina, SLB UK. Forbundet har ni britiske medlemmer som kom til norsk sokkel og jobbet, men som oppgir å få dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn oljearbeidere som gjør tilsvarende jobb.

De britiske arbeiderne har derfor streiket i ti måneder. De jobbet fra skipet «Island Captain».

Skipet “Island Captain”, hvor de streikende arbeiderne har jobbet.

Oljefondet har eierandeler i Schlumberger Ltd, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har bedt fondet bruke eierskapet til å hjelpe de streikende.

  1. Uvanlig streik

IE & FLT mener at dette er en svært oppsiktsvekkende konflikt.

Det er fordi arbeidet som utførers er definert til å være omfattet av den eksisterende Oljeserviceavtalen, som andre som jobber med brønnsimulering følger.

Det er også svært uvanlig at selskapet sier opp streikende ansatte og omplasserer ansatte i streik. Ommund Stokka i IE & FLT har omtalt dette som ulovlig lockout og sier man må tilbake til 1920- og 1930-tallet for å finne rettspraksis for lignede situasjoner i Arbeidsretten.

Andre fagforeninger har også startet innsamling for å støtte kampen for tariffavtale.

  1. Derfor er streiken så viktig

IE & FLT er bekymret for konsekvensene hvis utenlandske selskaper, som SLB UK, får sende arbeidere på jobb i Norge uten at de trenger å betale lik lønn som andre som gjør samme type jobb.

Christopher Talgø leder IE & FLTs samarbeidskomité for oljeservice, som er en sammenslutning av tillitsvalgte i forbundet som jobber i oljeservicebedrifter. 

– Det er ekstremt viktig at de ansatte får tariffavtale når de krever det. Oljeserviceavtalen, som vi har hatt i over 30 år, blir nå truet av handlingene til SLB UK. Vi vil se mer av slike situasjoner, hvor utenlandske arbeidsgiver ansetter utenlandsk arbeidskraft som skal jobbe på norsk sokkel eller på land, har Talgø tidligere sagt til Magasinet Industri Energi.

Derfor vil andre oljearbeidere streike i sympati. De avventer nå på klarsignal fra Arbeidsretten.

Tillitsvalgt Christopher Talgø leder IE&FLTs forum for tillitsvalgte innen oljeservice-området.