Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. 

2024 er her, og fremover har vi gleden av å arrangere en rekke kurs innen likestilling- og diskriminering for arbeidslivet. Nå er tiden kommet for å videresende, dele og selv finne ut hvilke kurs og arrangementer du trenger å delta på for faglig påfyll og oppdatering!

I år har vi gjort en innsats for å planlegge for kurs hele året, sånn at dere får bedre tid til å kommunisere godt med egne tillitsvalgte og medlemmer. Nedenfor finner du en oversikt over vårens kommende kurs og arrangementer, men du finner alle årets kurs og en oppdatert oversikt her.

Vårens LDO-kursuke for arbeidslivet er lagt til 8.-12. april, og vi minner om at kurset Likestillingsplikten for offentlig sektor er skreddersydd for nettopp offentlige virksomheter.


Her er vårens kurstema:   

Kursene passer for ledere, HR-ansatte, jurister, styremedlemmer, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i arbeidslivets organisasjoner.

Frokostseminaret mandag 8. april arrangeres fysisk sentralt i Oslo, mens øvrige kurs er digitale. Deltakelse er gratis. Vi velger universelt utformede lokaler for våre fysiske arrangementer.


Med ønske om en fortsatt fin dag, og håper vi ses på både frokostseminarer og kurs!

Vennlig hilsen,

 
Thomas Jahren
Seniorrådgiver
Likestillings- og diskrimineringsombudet | Equality and Anti-Discrimination Ombud
tlf: 23 15 73 00       
Mariboesgt. 13, 4 etg. 0183 Oslo (besøk)
Postboks 9297 Grønland, 0134 Oslo