– Equinor og andre operatørselskaper må få fingen ut om de skal beholde riggene i Norge. Nå er det en reell bekymring for at altfor mange rigger går ut av landet, slik at det ikke er nok rigger til å gjennomføre alle oppgavene som står for tur på norsk sokkel de neste årene, sier leder i NR-Forum Bår Inge Pedersen til Aftenbladet (abonnent sak).👇

Bare i løpet av de siste to årene har vi fått en helt annen tidshorisont for olje- og gassvirksomheten. Nå er bestillingen til Norge at vi må lette etter og produsere mer gass. Da må vi ta konsekvensen av dette og sørge for at vi har nok rigger. I verste fall mister vi kompetent arbeidskraft som vi vil ha stort behov for i årene framover, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Oljearbeidere på flyterigger er bekymret for at så mange rigger er gått ut av landet, og sier at jobber og kompetanse forsvinner.