Equinor har, på vegne av Aker BP, gjort et lite oljefunn i letebrønnen som skulle undersøke prospektene Surtsey, Jolnir og Brandur i Yggdrasil-området i Nordsjøen. 

Sidesteget som ble boret var tørt. 

I brønn 30/12-3 S ble det påvist mellom 0,15 og 0,55 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet.

Foreløpig beregning viser at funnet ikke er lønnsomt med dagens prisforutsetninger, heter det. 

Brønn 30/12-3 S traff på en oljekolonne på 3,5 meter i Tarbertformasjonen, i sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet. Tarbertformasjonen var om lag 195 meter tykk, hvorav 97 meter sandsteinbergarter med moderat-god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble påtruffet 3110 meter under havnivå. Nessformasjonen var totalt om lag 163 meter tykk, hvorav 19 meter sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet.

Brønnen ble boret av Deepsea Stavanger.