Aker BP, Vår Energi, Sval Energi og Pandion ble i TFO 2021 tildelt lisens 1139, som er lokalisert i området mellom Gina Krog, Gudrun og Edvard Grieg i Nordsjøen. 

Nå er det tatt en borebeslutning for en letebrønn i lisensen, til tross for at bare én av fire eiere vil bore. 

Det kommer frem i et dokument Energi24 har fått innsyn i. 

«Aker BP har fattet borebeslutning i utvinningstillatelse 1139, mens de øvrige rettighetshavere, og derved flertallet i tillatelsen – Vår Energi, Sval Energi og Pandion Energy – ikke ønsker å fatte borebeslutning og dermed vil tre ut av tillatelsen», skriver Energidepartementet i et samtykke til videreføring av lisensen. 

Aker BP vil overta de andre selskapenes deltakerandeler mens de leter etter en partner.

Fristen for å få på plass et partnerskap som tilfredsstiller myndighetens krav til kompetanse er satt til 11. mars i år. Innen den tid skal det også søkes om boring av brønnen, ellers vil «tillatelsen bortfalle i sin helhet».