NTB;

Oljeselskapene har måttet være kreative for å sikre at de kan fly offshore i år. Helikopterprodusent Sikorsky varsler flere grep for å løse leveringsproblemene.

Helikoptermangelen har høyeste prioritet for den norske olje- og gassbransjen, som er avhengige av å kunne fly ut til Nordsjøen med disse luftfartøyene.

Det er helikoptrene av typen Sikorskys S-92 som er rammet av leveringsvansker. Problemet er globalt, men i Norge er dette den eneste typen som flyr offshore.

Sikorsky-direktør Paul Lemmo sier at selskapet gjør alt de kan for å levere reservedelene til sine kunder, men at problemene vil vare ut 2024. De både øker produksjonen av enkelte deler og utvider levetiden på dem.

Shell leier et helikopter fra Polen

De to største helikopterselskapene i Norge, CHC og Bristow, har begge sagt at Sikorskys leveringsproblemer har ført til at de har måttet sette to og tre S-92-helikoptre på bakken.

Shell Norge har gjennom sin kontrakt med CHC leid et helikopter fra Polen som de skal bruke gjennom 2024.

Det er en konsekvens av at det ikke var mulig å fly med eksisterende helikoptre i Norge. Shell Norge har ikke offshore-installasjoner, men trenger helikopteret til arbeid knyttet til avvikling, opplyser kommunikasjonsrådgiver Alice Bergfall til NTB.

Hun vil ikke si hvor mye det koster å leie det ekstra helikopteret fra Polen, men sier at Shell kommer til å selge eventuell overskuddskapasitet. Det vil si den tiden de ikke har behov for å bruke helikopteret selv.

– Hadde vi ikke klart å leie et helikopter, ville det hatt en økonomisk konsekvens, sier Bergfall.

Det er størst utfordringer med levering av hovedgirkassen på S-92, selve hjertet av helikopteret.
Det er størst utfordringer med levering av hovedgirkassen på S-92, selve hjertet av helikopteret. Foto: Carina Johansen / NTB

Størst problem med girkassen

Det er størst utfordringer med levering av hovedgirkassen, ifølge Sikorsky. Det er en av de viktigste delene på helikopteret. Selskapet har økt produksjonen av disse med 40 prosent i 2023 fra året før og anslår en videre økning med 25 prosent i år fra i fjor.

Det møter likevel ikke behovet til oljebransjen, der aktiviteten tok seg kraftig opp etter pandemien og krigen i Ukraina.

– Flytiden med S-92 har de siste årene økt med 22 prosent. Dét, sammen med forsinkelser fra leverdører og mangel på råvarer, legger mer press på helikoptrene og antallet deler som trengs, sier administrerende direktør Paul Lemmo til NTB.

Utvider levetiden på deler

Ett annet grep Sikorsky gjorde i fjor, var å øke såkalt «fatigue life», altså levetiden, til rotorhodet på hovedrotoren, sier Lemmo.

Han forklarer at selskapet har 2,2 millioner timer med brukerdata av S-92, som de har brukt til å revurdere levetiden av flere av helikopterdelene. Blant dem er rotorhodet, der levetiden nå er utvidet med 60 prosent.

Det betyr at denne delen av helikopteret kan brukes lenger enn det som tidligere var spesifisert, fordi selskapets data sier at den tåler lenger bruk før den må byttes ut eller sendes til vedlikehold.

– Endringer tar lang tid

– Vi ser alltid etter muligheter til å bruke de verdifulle dataene på andre komponenter også. Men så klart, disse endringene tar lang tid å gjennomføre fordi de krever resertifisering av delene, sier Lemmo.

I tilfellet med rotorhodet sier Sikorsky-sjefen at de brukte brorparten av et år på gjennomføre endringen.

– Hvordan tester dere dette med hensyn til sikkerhet?

– Disse dataene viser oss «livet» på de ulike delene. Med andre ord, hvis vi har 300 helikoptre i flåten vår, og alle flyr ut levetiden som vi har satt, inspiserer vi dem og sjekker tretthetsnivåene. Disse tester vi, og det er det som forsikrer oss om at vi kan utvide levetiden, sier han.

Vil ta minst ett år

Forsinkelser i forsyningskjeden som et etterslep fra pandemien, krig flere steder i verden, mangel på råvarer til deleproduksjon og svekket arbeidskraft, samt økt forbruk grunnet høy aktivitet i markedet, er alt årsaker til at 30 av om lag 300 S-92-helikoptre globalt nå er satt på bakken.

I tillegg til å gjøre endringer på bruken av helikopterdeler, opplyser Lemmo at Sikorsky har spyttet penger inn hos sine leverandører, samt kjøpt inn råvarer som de gir til disse.

Lemmo sier også at Sikorsky har tett samarbeid med oljeselskapene for å anslå bruken av helikoptrene.

– Gitt det vi har sett med de andre delene utenom girkassen, håper jeg vi har klart å løse alle utfordringene ved utgangen av 2024, sier han.