-Det skal være trygt å fly helikopter i norsk petroleumsvirksomhet. Dette gjelder også i en situasjon der det er utfordrende å få tak i enkelte reservedeler til helikoptertypen Sikorsky S-92, forsikrer energiminister Terje Aasland (Ap).

-Energidepartementet ser på flere tiltak for å få bukt med helikoptermangelen på norsk sokkel, og i ytterste konsekvens kan olje- og gassaktivitet måtte vike, skriver energiminister Terje Aasland (Ap) i svaret på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen fra Frp.

Stortingsrepresentanten viser til at Industri Energi/LOs helikopterutvalg, ved Henrik Fjeldsbø, flere ganger har advart om konsekvensene av delemangel til Sikorsky-helikoptrene.

Energiminister Terje Aasland skriver i svaret at han er kjent med de utfordringene petroleumsnæringen har når det gjelder tilgang på enkelte reservedeler og at det jobbes aktivt med problemstillingen.

Olje- og energiminister Terje Aasland. Arkivfoto: Naina Helen Jåma, OED/NTB

-Dette innebærer blant annet tett kontakt med produsenten av S-92 for å sikre tilstrekkelig produksjon av reservedeler. Departementet har også hatt kontakt med relevante amerikanske aktører om saken.

-I tillegg til dette arbeides det i næringen med tiltak for å kunne øke helikopterkapasiteten på norsk kontinentalsokkel, tiltak for å utnytte eksisterende helikopterkapasitet mest mulig effektivt på tvers av bransjen, samt samarbeid om hvilke aktiviteter som skal prioriteres dersom helikopterkapasiteten skulle vise seg å ikke være tilstrekkelig.

Parallelt jobbes det i næringen også med å vurdere andre helikoptertyper enn S-92, slik helikopterutvalget lenge har krevd, men dette kan ifølge statsråden ikke avbøte de utfordringene næringen nå har med tilgang til reservedeler til eksisterende helikopterflåte.

– Det skal være sikkert å dra og være på jobb på norsk kontinentalsokkel. I sin ytterste konsekvens betyr det at aktivitet må vike dersom det ikke er tilstrekkelig helikopterkapasitet, skriver Aasland i svaret sitt til stortingsrepresentanten.

Les mer om delemangelen til helikoptrene her:

Begynner å se konsekvensen av delemangelen til offshorehelikoptrene

Venter mer trafikkforstyrrelser på grunn av delemangel til S92-helikoptrene

Sammen for å ivareta helikoptersikkerheten for medlemmene