Vi har skiftet navn til Sokkeldirektoratet

sokkeldirektoratet-nytt-skilt
Navneskiftet gjenspeiler at direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene.

02.01.2024 Vi har fått nytt navn! 1. januar 2024 skiftet vi navn fra Oljedirektoratet til Sokkeldirektoratet.

Sokkeldirektoratet har som hovedmål å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Navneskiftet gjenspeiler at direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Ny nettadresse

Navnet og domenene oppdateres gradvis. Nettstedet endres fra www.npd.no til www.sodir.no. E-post-adressene våre er endret fra @npd.no til @sodir.no. E-poster som sendes til gammel adresse blir i en overgangsperiode automatisk sendt videre til ny adresse.

Regelverk og avtaler videreføres.

På grunn av omlegging av IT-systemer i forbindelse med navneendringen, kan Sokkeldirektoratets tjenester være ustabile eller nede i en kort periode. Vi arbeider med å ordne opp i dette så raskt som mulig.

Har du spørsmål i forbindelse med navneskiftet, kan du ta kontakt med din vanlige kontakt i Sokkeldirektoratet eller du kan sende en henvendelse til postboks@sodir.no.

To menn står i en lift for å henge opp et skilt.

Det nye navneskiltet er på plass på kontoret vårt i Stavanger.