AOF Vestlandet – Agder, som en kurstilbyder, har fått tildelt midler gjennom Bransjeprogrammet til maritim næring og Bransjeprogrammet for industri- og byggefag til ulike kurs med Teori til fagbrev for ufaglærte ansatte eller ansatte som ønsker å ta fagbrev nummer to. Oppstart på disse kursene vil være i februar.

Bransjeprogrammet er et 3 parts samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og regjering om å tilgjengeliggjøre kompetansehevende opplæringstilbud som bransjen har behov for.  

Vi håper at du/dere har anledning til å videreformidle dette, slik at flest mulig av deres aktuelle medlemmer blir informert om denne flotte muligheten. Dette kan være en unik anledning for kompetanseheving og selvrealisering, noe som vil være positiv for alle parter.

Tilbudene er gratis og kan kombineres med fullt arbeid, skiftordninger o.l. All undervisning foregår en økt i uken á fire timer, og alle møter i digitalt klasserom. Det betyr at arbeidere kan bli med uansett fra hvor de jobber og bor, så lenge de har tilgang til bærbar PC og nettlinje.

Se under for mer informasjon, som kan sendes videre. Vedlagt følger digital plakat, med lenker til de ulike kursene, og plakat til oppheng.

——————————————————————————————————————–

GRATIS «Teori til fagbrev» kurs i maritime fag og industrifag

AOF Vestlandet – Agder tilbyr våren 2024 gratis «Teori til fagbrev» kurs i flere maritime fag og industrifag. Opplæringen avsluttes med praksiskandidateksamen i november/desember 2024. Du får også refundert litteratur-, eksamens- og prøveavgift til praktisk fagprøve, når du melder deg opp til den i etterkant av eksamen.

Fag, informasjon og påmelding:

Hvorfor Fagbrev?

Få anerkjennelse for din praktiske erfaring!

Er du en erfaren arbeider med relevant praktisk erfaring, men mangler det formelle fagbrevet? Da er vårt skreddersydde praksiskandidatkurs akkurat det du trenger for å få den anerkjennelsen du fortjener!

Organisering:

All undervisning foregår en økt i uken á fire timer, og alle møter i digitalt klasserom. Det betyr at DU kan bli med uansett fra hvor DU jobber og bor, så lenge DU har tilgang til bærbar PC og nettlinje.

Her er hva du kan forvente:

1. Tilpasset opplæringsplan: Vi tar hensyn til din arbeidserfaring og kunnskap. Vår tilpassede opplæringsplan setter søkelys på å fylle eventuelle teoretiske hull du måtte ha for å oppnå fagbrevet.

2. Fleksibel Læring: Vi vet at du balanserer jobb og familieliv. Derfor tilbyr vi fleksible læringsmuligheter som lar deg studere når det passer best for deg.

3. Mest Mulig Effektiv Veiledning: Våre erfarne veiledere er her for å støtte deg gjennom hele opplæringsprosessen. De hjelper deg med å forstå teorien og forberede deg til eksamen.

4. Anerkjennelse av Dine Ferdigheter: Programmet gir deg muligheten til å få fagbrevet ditt basert på dine praktiske ferdigheter og kunnskap. Din erfaring har stor verdi, og vi ønsker å hjelpe deg med å formalisere den.

5. Muligheter for Karriereutvikling: Med et fagbrev åpner du dørene til nye karrieremuligheter. Du vil stå sterkere i faget og kunne ta på deg større ansvar.

Ikke la din verdifulle erfaring gå ubemerket hen. Ta steget mot å få ditt velfortjente fagbrev. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine karrieremål!