-Vi begynner nå å se konsekvenser av delemangelen som treffer alle operatører av Sikorsky S92-helikoptre, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Fjeldsbø.

LOs helikopterutvalg følger situasjonen rundt delemangel til offshorehelikoptrene nøye og er i jevnlig kontakt både med oljeselskapene, helikopterselskapene og produsenten Sikorsky.

På sist møte fikk utvalget en oppdatering om situasjonen av Sikorskys representant i Norge. Han forsikret at det jobbes intenst med situasjonen og at Sikorsky gjør alt de kan for å ta igjen etterslepet, uten at det tas noen snarveier som kan gå utover sikkerheten.

-Samtidig vedgår de at tilgangen på deler vil være anstrengt gjennom hele vinteren og våren. Sikorskys plan er å være «i rute igjen» innen årsskiftet 2024-25, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i IE&FLT.

Allerede er syv-åtte offshorehelikoptre i Norge og over 30 helikoptre globalt ute av drift på grunn av delemangel. Det totale antallet ventes å øke betraktelig utover vinteren og våren.

Konsekvensene vil merkes

Helikopterutvalget får nå stadig henvendelser om delesituasjonen fra tillitsvalgte og medlemmer i oljeindustrien.

-Oljeselskapene jobber med å finne løsninger for å lette konsekvensene av delemangelen. De ser særlig på løsninger som innebærer bedre seteutnyttelse på helikoptrene, for å redusere gangtiden på maskinene.

-Men det blir færre tilgjengelige helikoptre i tiden framover. Og det vil merkes av de offshorereisende, sier Fjeldsbø.

En kombinasjon av flere årsaker

Det var tilbake i mars LOs helikopterutvalg først ble orientert om at Sikorsky har betydelige problemer med å forsyne bransjen med deler til offshorehelikoptrene S92 som brukes på norsk sokkel. Og i oktober meldte industrienergi.no at det forventes betydelige trafikkforstyrrelser i vinter på grunn av delemangel til S92-helikoptrene.

Bakgrunnen for delemangelen er en kombinasjon av en rekke årsaker.

Henrik Solvorn Fjeldsbø understreker at eventuelle tiltak må samordnes. Foto: Atle Espen Helgesen

-Først var det nedgangstid i offshorenæringen, der oljebransjen varslet lavere behov for helikopter, noe som medførte at Sikorsky reduserte produksjonen av deler og nye helikoptre. Så kom koronapandemien som rammet leverandørkjeden og deretter krigen i Ukraina som har gitt råvaremangel og mindre tilgjengelighet på enkelte komponenter, sier Fjeldsbø.

Det er særlig girbokser og «housingen» til disse som det er en kritisk mangel på. Men også en rekke andre deler, blant annet dempere, er en mangelvare.

Eventuelle tiltak må samordnes

Henrik Fjeldsbø understreker nødvendigheten av at forbundet og helikopterutvalget holder de tillitsvalgte i oljeindustrien oppdatert om situasjonen.

-Det er ekstremt viktig at vi er samordnet om eventuelle tiltak. Hvis det blir enda større konsekvenser, må vi ha mest mulig lik praksis på tvers av selskapene, sier han og understreker at sikkerhet og beredskap har første prioritet.

-Vi må være på vakt mot «kreative forslag til midlertidige løsninger» fra oljeselskapene. Det er også viktig at våre tillitsvalgte blir holdt orientert av sine respektive selskaper og at de er i tett dialog med helikopterutvalget og forbundet, sier han.

Trenger redundans

Det er ikke bare Sikorsky som er rammet av dårlig tilgang på nye deler til helikoptrene, men det er denne amerikanske produsenten som er hardest rammet. Samtidig blir norsk sokkel ekstra hardt rammet siden det her kun brukes Sikorsky S92 i offshore helikoptertrafikk.

Sikorsky S92A er eneste helikoptertypen som frakter oljearbeidere til og fra norsk sokkel. Foto: Atle Espen Helgesen

Henrik Fjeldsbø minner om at helikopterutvalget i årevis har krevd en alternativ helikoptertype på sokkelen, i tillegg til Sikorsky S92, for å sikre redundans, i tilfelle noe skulle skje med S92-maskinene.

-Vi ser nå at flere oljeselskaper ønsker å få inn en alternativ helikoptertype på norsk sokkel. Men det finnes ingen rask løsning på dagens situasjon, siden det vil ta 18-24 måneder fra en bestiller et nytt helikopter som oppfyller kravene, til det blir levert, sier han.

Han forsikrer at LOs helikopterutvalg og IE&FLT vil følge nøye med på situasjonen og være i tett kontakt med de ulike aktørene framover.