Et overveldende flertall stemte på sammenslåingslandsmøtet for å slå sammen Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk, og dermed etablere et nytt storforbund i LO med 80.000 medlemmer.

Nær 500 delegater fra Industri Energi og FLT var mandag samlet på Sola utenfor Stavanger for å fatte den endelige formelle beslutningen om å slå sammen de to LO-forbundene.

– Det nye forbundet IE&FLT blir større og sterkere enn vi var hver for oss. Den felles styrken gjør at vi kan kjempe enda hardere for våre medlemmers interesser. Det skal vi gjøre både i lønns- og arbeidslivsspørsmål. Og vi skal sikre bedre rammebetingelser for næringene våre, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Det nye forbundet har nær 80.000 medlemmer, men tar sikte på å vokse videre.

-Vårt mål er å bli enda større og sterkere. Vi skal vokse både på land og sokkel. Og ikke minst skal vi vokse innenfor grupper som i dag er uorganiserte, sier Alfheim.

Skal opptre med raushet og respekt

1. nestleder Merete Jonas forsikrer at det nye forbundet samtidig skal bli bedre for medlemmene, de tillitsvalgte og de ansatte. -Vi skal opptre med raushet og respekt. Og vi skal ha korte linjer for at medlemmene våre skal få raske svar, sier hun.

Det nye forbundet kalles foreløpig IE&FLT, men skal få nytt navn til sommeren.

Merete Jonas og Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy

-Det skal avholdes en navnekonkurranse blant medlemmene. Vi håper mange engasjerer seg og kommer med gode forslag. Forslagene skal behandles i arbeidsutvalget og forbundsstyret. Og her må det være enstemmighet, før det nye navnet skal godkjennes på landsstyremøtet i juni, sier Jonas.

Fagbevegelsen trenger sterke stemmer

LO-leder Peggy Følsvik understreker i sin tale til sammenslåingslandsmøtet at det nye forbundet IE&FLT har en stor framtid.

– Dere er et stort og viktig forbund. Medlemmene deres står for hele 80 prosent av eksporten fra Norge. Det er basert på naturgitte forutsetninger, kompetanse og teknologi, sier hun og understreker at fagbevegelsen trenger tydelig og sterke stemmer for å sikre de faglige rettighetene til medlemmene.

LO-leder Peggy Følsvik talte på sammenslåingslandsmøtet. Foto: Frode Ersfjord.

–Tariffavtalene står helt sentralt i vårt arbeid. Det er det som gir oss innflytelse på den enkelte arbeidsplass, sier hun og viser til streiken IE&FLT har mot oljeserviceselskapet SLB UK.

-Denne streiken handler om kjernen i det LO holder på med, nemlig retten til tariffavtaler. Det at SLB UK tar inn uorganiserte for å gjøre jobben til de streikende har vi ett ord for: Streikebryteri! Slik oppførsel er uhørt i Norge. LO støtter helhjertet opp om streiken og de sympatiaksjonene som planlegges, sier Følsvik til stående applaus fra landsmøtet.