Leder for Ekofisk-komiteen i Industri Energi vil ikke delta på åpningen av Tommeliten Alpha-feltet på fredag. -Streikebrytere i SLB UK har gjort åpningen av feltet mulig. Derfor blir det blir helt feil av meg å delta, sier Eirik Birkeland. Torsdag orienterte han olje- og energiminister Terje Aasland om bakgrunnen for sin beslutning.

I møtet med statsråd Terje Aasland og statssekretær Astrid Bergmål i Olje- og energidepartementet understreker Birkeland at Ekofisk-komiteen støtter opp om sine kamerater i SLB UK som er i streik.

– Ni medlemmer av Industri Energi i SLB UK på brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» er i streik for noe så elementært som retten til en tariffavtale. Arbeidsgiver SLB UK satte tidlig inn streikebrytere for å holde operasjonene for ConocoPhillips i gang, sier han.

Muliggjort av streikebryteri

Birkeland forklarer at det før oppstart av Tommeliten Alpha-feltet blir pumpet kjemikalier fra et brønnstimuleringsfartøy inn i reservoaret for å optimalisere produksjonen.

– «Island Captain» har ikke jobbet direkte mot Tommeliten Alpha, men det faktum at båten og operasjonen har vært i full drift, mener vi har muliggjort at søsterskipet «Island Centurion» har kunnet holde framdriftsplanene på Tommeliten Alpha.

-Jeg har på den bakgrunn informert min ledelse om at jeg som fagforeningsleder og representant for majoriteten av de Industri Energi-organiserte på Ekofisk, ikke kan være med å feire oppstart av produksjonen på Tommeliten Alpha. Oppstarten skjer på et tidspunkt som etter vår mening er muliggjort gjennom SLB UKs organiserte streikebryteri på «Island Captain» på Ekofisk-feltet, sier Birkeland.

Tre medlemmer er oppsagt

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, deltok på møtet i departementet. Han forklarer at SLB UK har klart å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang ved å hente uorganiserte oljearbeidere fra et av søsterskipene. Disse blir pålagt å gjøre jobben som de streikende skulle ha gjort.

Klare for møte om streiken i SLB UK i Olje- og energidepartementet. Fra venstre Ommund Stokka, Eirik Birkeland og Trond Haugbjørg. Foto: Atle Espen Helgesen

-Dette kaster en streikeskygge over åpningen av Tommeliten Alpha. SLB UK anerkjenner ikke vår rett til å representere våre medlemmer i selskapet. Og nylig ble tre av våre streikende medlemmer sagt opp. Og de resterende seks har fått beskjed om at de omplasseres bort ifra «Island Captain». Industri Energi forfølger dette rettslig, sier han.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier i møtet at han ikke kan ta stilling til denne konkrete saken nå, men er tydelig på viktigheten av å ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

-Vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen. Og jeg vil understreke betydningen av å ha et fungerende partssamarbeid. Det er det som kjennetegner den norske modellen, og som er grunnlaget vårt på norsk sokkel, sier Aasland.

Belyste sakens prinsipielle karakter

Birkeland og Stokka mener det var et godt møte og positivt at statsråden nå er satt inn i streiken.

-Vi orienterte også om sakens prinsipielle karakter og hva den betyr for utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Og det var viktig for oss å orientere den politiske ledelsen i departementet om følgene denne situasjonen har for enkeltmenneskene som står i streiken, sier de.