Dolphin Drilling er tildelt en kontrakt med EnQuest i UK fra april 2025.

Det frem kommer av riggselskapets kvartalsrapport tirsdag.

Avtalen er på 137 dager, pluss mobilisering og opsjoner.

I tillegg er det er inngått en 5-årig rammeavtale.

Denne nye avtalen gjør at Dolphin Drilling nå er i samtaler med India Oil for å bruke Blackford Dolphin på kontrakten som er inngått med dem. Denne starter tredje kvartal 2024.