Dermed er det klart for en ny stormakt i LO-familien.
LO-forbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har sagt ja til sammenslåing med Industri Energi (IE).

Det skjedde på forbundets ekstraordinære landsmøte lørdag.

Tidligere denne uka ga også landsmøtet til Industri Energi grønt lys for sammenslåing.

Dermed er det klart at LO får et nytt storforbund med rundt 80.000 medlemmer. Det nye forbundet vil utfordre Handel og Kontors posisjon som LOs tredje største forbund.

– En historisk dag, understreket Ulf Madsen, forbundsleder i FLT.

Kun ni delegater valgte å stemme nei til sammenslåingen.

  1. desember blir det felles landsmøte i Stavanger der forbundenes slås sammen. Det nye storforbundet kommer til å ha sitt første ordinære landsmøte i oktober 2025.

Bakgrunn

Frykten for å bli spist av andre forbund fikk FLT til å vurdere sin egen fremtid.

I lønnsoppgjøret i 2020 fikk Fellesforbundet gjennomslag for å utvide hvilke grupper de kan organisere. Stikk i strid med LOs interne regler, mente FLT.

– FLT vil miste mye av rekrutteringsgrunnlaget dersom vi ikke svarer på utfordringen fra Fellesforbundet, slo Madsen fast.

Skulle de søke allianse med et forbund i eller utenfor LO, eller var tiden moden for å forlate LO-familien?

Medlemmenes tale var klar – de ville bli værende i LO. Det førte til sonderinger med aktuelle partnere, og valget falt altså på Industri Energi.

Etter at FLT fikk et soleklart mandat til å fortsette arbeidet på landsmøtet i november i fjor, har forhandlingene pågått.

Lørdag ble det altså klart at et nytt, stort LO-forbund ser dagens lys – et forbund som vil favne nesten 80.000 medlemmer.

Bakgrunn: LO kan få et nytt, stort industriforbund. Det startet med en krangel om medlemmer

Nye ledere

For Madsen markerer dagen slutten på hans tid som forbundsleder, og på FLT slik vi kjenner det.

Han leverte klubben videre til Merete Jonas, som nå blir FLTs siste forbundsleder.

Hun vil bli nestleder i det nye forbundet, mens Frode Alfheim fra IE blir forbundsleder.

– Det blir ikke det samme forbundet som går videre, enten det blir et ja eller nei til sammenslåing, sa Madsen i sin åpningstale.

I forhandlingene med IE har FLT lyttet til medlemmene. Åtte krav har stått sentralt , og Madsen var fornøyd med resultatet han kunne presentere for landsmøtet.

– Vi har forhandlet, og kommet i mål, helt i tråd med våre krav, sa han.

Ikke et medlem å miste

I løpet av året som har gått, har det murret noe i de mindre grupperingene i FLT.

De har fryktet å forsvinne i mengden i det nye storforbundet. Madsen var klar på at beskjeden er hørt, og forstått.

– Vi har ikke et medlem å miste, sa han med klar henvisning til de mindre grupperingene i FLT.

– Jeg er stolt over hvordan medlemmene blant annet i arbeid og inkludering har påvirket prosessen. Vi trenger mangfold, sa Madsen.

Innflytelse via nyopprettede smarbeidskomiteer i det nye storforbundet skal sikre disse gruppene den nødvendige påvirkningskraften.

– I en krevende tid trenger vi ikke mindre fagbevegelse, vi trenger mer, slo Madsen fast.

Mye gjenstår

Etter sammenslåingslandsmøtet 11. desember står utfordringene i kø for det nye forbundet.

I tiden frem til det første ordinære landsmøtet i 2025 skal både organisasjon og vedtekter evalueres.

Best mulig organisering, samhandling synlighet og ressursutnyttelse er målet for organisasjonsgjennomgangen, mens vedtektgjennomgangen skal føre til tilpassede vedtekter til det nye forbundet og en beslutnings- og organisasjonsstruktur som er basert på organisasjonsgjennomgangen.

Innen juni 2024 skal også det nye forbundet få nytt navn.

Fram til vedtaket vil forbundet midlertidig hete Industri Energi & Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE & FLT).