Vi skrur datoen til 15. november, Gardermoen. Ekstraordinært landsmøte, 354 landsmøtedelegater, én sak. Industri Energi skal avgjøre om de skal slå seg sammen med FLT. Det kan bli starten på et nytt og større forbund for ansatte i oljesektoren.

Denne artikkelen er skrevet av Christopher Talgø, tillitsvalgt i Archer og leder av samarbeidskomiteen for Oljeservice. Artikkelen ble først publisert på https://iearcher.industrienergi.no/.

Slagkraft sikrer gjennomslag

Industri Energis viktigste formål er å styrke arbeidstakernes faglige rettigheter og bedre deres lønns- og arbeidsvilkår. Det er på ingen måte spørsmål forbundet kan beslutte i alene. 

Vi organiserer oss for å få slagkraft og gjennomslag. Fra arbeidstakere som utgjør en fagforening og fagforeninger som utgjør et forbund, til forbund som utgjør Landsorganisasjonen, LO.

En sammenslåing med FLT vil bety et nytt og mektigere forbund med mer slagkraft, og med mer kompetanse til å ivareta medlemmer i stillingskategorier på alle nivå i oljesektoren, inkludert funksjonærer og ledere.

Kjøttvekta er viktig, men forbundet må ikke vokse bare for størrelsens skyld alene. Medlemmene må kjenne seg igjen i forbundet.

Tariffavtalene i oljesektoren er såkalte vertikale tariffavtaler som dekker alle ansatte i virksomheten. Dette skiller seg fra landbasert industri, hvor det er vanlig at ledere og funksjonærer organiserer seg i andre forbund enn verkstedansatte, eksempelvis i FLT, som har egne tariffavtaler og spesialtilpassede medlemsfordeler for disse yrkesgruppene.

I dag eksisterer Industri Energi og FLT side om side i mange industribedrifter, og FLT har også medlemmer i store aktører innen oljeservice og -teknologi, som Aker, TechnipFMC og Kongsberggruppen. Vi har mye å tjene på å samle kompetansen under ett forbund.

LO er norges største arbeidstakerorganisasjon

LOs 1 million medlemmer er forskjellige og har forskjellige interesser. Langt fra alle LO-medlemmer ønsker å sikre framtiden til oljeindustrien i Norge, og det kan virke paradoksalt å være en del av en organisasjon med så forskjellige medlemmer som de 25 medlemsforbundene er. Men det er når LO samles bak en godt diskutert, felles politikk, at LOs størrelse omsettes til kraft. 

Industri Energis deltakelse er avgjørende for at LO jobber for, og ikke imot utvikling av oljesektoren og for at LO tar kampene for å opprette tariffavtaler i nye virksomheter og næringer på norsk sokkel. Slik påvirkning oppnår vi ved å gjøre oss relevante utenfor vårt eget hus. Vi utfordrer og blir utfordret – til medlemmenes beste. Vi påvirker der vi kan gjøre en endring.

LES OGSÅ: LO samlet seg om oljepolitikken

LO samlet seg om oljepolitikken på LO-kongressen i 2022. Fv: forbundsleder i Handel og Kontor Christopher Beckham og hovedtillitsvalgt i Noble Drilling Frode Larsen. Her forklarer Frode hva riggnæringen gjør for å kutte utslipp. Foto: Leif Martin Kirknes

Fordeler med nytt og større forbund

Et nytt sammenslått forbund vil bestå av nærmere 80.000 medlemmer og bli et enda bedre forbund for ansatte i oljeindustrien med: