Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at regjeringen vil lage en plan for utfasing av olje og gass, slik klimautvalget foreslo i forrige uke.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke lage noen plan for å fase ut produksjonen av olje og gass, slik regjeringens klimautvalg foreslo i forrige uke.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke lage noen plan for å fase ut produksjonen av olje og gass, slik regjeringens klimautvalg foreslo i forrige uke. Foto: NTB

NTB

Forslaget avvises blankt av statsministeren, skriver E24 søndag.

– Vi kommer ikke til å stoppe utviklingen av norsk sokkel, sier Støre til E24.

Det regjeringsoppnevnte klimautvalget la fram sin rapport i forrige uke. Det mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning av olje før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten.

– Etterspørselen vil opphøre

Støre viser til analyser fra Det internasjonale energibyrået (IEA) hvor det sies at det fortsatt trengs investeringer i noen eksisterende olje- og gassfelt. Han ser problemstillingen fra en annen side enn klimautvalget:

– Vår tilnærming er jo at etterspørselssiden kommer til å avslutte dette, sier Støre.

SV: Utrolig!

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) reagerer på Støres uttalelser.

– Hvor mange råd skal regjeringen måtte få før de innser at vi ikke kan lete etter mer olje og gass? Ledende klimaforskere har lenge sagt vi ikke kan lete etter mer olje og gass om vi skal unngå de alvorligste konsekvensene av klimakrisen. Det samme sier FNs generalsekretær og det Internasjonale energibyrået, sier Haltbrekken til NTB.

Han reagerer på at statsministeren allerede før klimautvalgets rapport er sendt på høring, avviser et av de viktigste rådene som gis.

– Permanent stans i leting etter olje og gass i områder uten infrastruktur og midlertidig stans i andre områder er det klare rådet fra klimautvalget. Denne rapporten skal nå ut på høring. Men allerede nå avviser statsministeren et av utvalgets viktigste råd. Det er utrolig, sier Haltbrekken.