Industri Energi mener oppsigelsene er ulovlige.
På Ekofisk-feltet, sør i Nordsjøen, har ni britiske oljearbeidere vært i streik siden 31. mars i år. De jobber for det britiske selskapet SLB UK og er organisert i Industri Energi.

Under landsstyremøtet til forbundet forrige uke var et av de streikende medlemmene til stede, og skal ifølge forbundets nettsider ha fortalt at de føler seg urettferdig behandla:

– Vi opplever at vi har mye dårligere arbeidsvilkår enn andre på norsk sokkel, sa arbeideren, som ikke ønsker å bli navngitt.

Mener det er rettsstridig

Oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK, som er en del av SLB UK, utfører brønnsimulering i Ekofisk-feltet på oppdrag for operatørselskapet ConocoPhilips.

De brukte fartøyet «Island Captain» på jobben. Det er her de streikende arbeiderne jobber til vanlig.

Nestleder Ommund Stokka i Industri Energi har fulgt saken siden start.

Han forklarer at de mener oppsigelsen av de tre medlemmene er rettsstridig, og at det følges opp av LOs juridiske avdeling.

– Vi ønsker å ta uretten for de ordinære domstolene, understreker han.

Forbundet og oljearbeiderne har stilt krav om tariffavtale for å sikre dem lønns- og arbeidsvilkår som andre oljearbeidere i tilsvarende jobber i Nordsjøen har.

– Vi er sjokkert over hva vi blir fortalt. Vi kjemper for helt grunnleggende rettigheter for oljearbeidere, har Stokka tidligere sagt til Stavanger Aftenblad.

Bedriften har ikke ville inngå tariffavtale – dermed har det endt med en sju måneder lang streik.

Industri Energi-nestleder Ommund Stokka (bildet) mener oppsigelsen av de tre medlemmene i SLB UK er rettsstridig.

Tom og kollegaene blar opp for de streikende: – Det er viktig at de ikke gir seg

Ifølge Industri Energi har det vært tøft for oljearbeiderne, som også skal ha blitt kontaktet personlig av sjefer for å finne løsninger uten at forbundet er med.

FriFagbevegelse har forsøkt å få en kommentar fra SLB UK til denne saken, men de har ikke besvart vår henvendelse.

Selskapet har tidligere uttalt til Aftenbladet at de er skuffet over at de ikke ble enige i meklingen de hadde i mars, men mener alle ansatte har en lovlig lønn og at de har fått rettferdig kompensasjon.

LO tar det til Arbeidsretten

På norsk sokkel er det helt normalt at utenlandske selskaper vinner oppdrag. Men da er det også vanlig at det er tariffavtale hvis de ansatte krever det. Derfor er det spesielt at oljeserviceselskapet tilsynelatende nekter arbeiderne tariffavtale og norske arbeidsvilkår.

Industri Energi er opptatt av at det skal være norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, og forbundets tillitsvalgte og medlemmer i bedrifter som jobber sammen med SLB UK er opprørt over situasjonen.

Tillitsvalgt i Archer og leder i samarbeidskomiteen for oljeservice, Christopher Talgø har tidligere uttalt at dersom de ikke har virkemidler til å ramme utenlandsk virksomhet som nekter tariffavtale for arbeid utført på norsk sokkel, truer det den norske arbeidslivsmodellen i mange bransjer.

Derfor går også LO til Arbeidsretten for å ta andre medlemmer ut i en sympatistreik. Datoen for denne rettssaken er ennå ikke fastsatt.

Viktig for framtidas sokkel

Siden det er en økende bruk av fartøy på norsk sokkel og det i denne saken er snakk om norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen, er dette en spesielt viktig sak for forbundet:

– Med flere nye næringer på havet, som havvind og utvinning av mineraler på havbunnen, vil bruken av skip øke ytterligere. Vi skal ha norske tariffavtaler og norske vilkår på norsk sokkel også i framtida, sier forbundsleder Frode Alfheim på deres nettsider.