Pressemelding

24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret med boreriggen «Deepsea Stavanger». Foto: Odfjell Drilling.

Dette er den første brønnen i utvinningstillatelse 1058. Tillatelsen ble gitt i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2019.

Havdypet på lokasjonen er 312 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret med boreriggen Deepsea Stavanger.

Geologisk informasjon

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i trias reservoarbergarter (rød-lag) samt evaluere takbergart, reservoar- og væskeegenskaper.

Brønnen traff på sandsteiner, konglomerater og vekslende silt- og leirstein av gjennomgående dårlig til ingen reservoarkvalitet i letemålet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 6307/1-2 ble boret til et vertikalt dyp på 2283 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i sandsteiner i antatt rød-lag i midtre trias.

Kart som viser hvor brønn 6307/1-2 er lokalisert.