-Offshorereisende vil utover vinteren oppleve mer forsinkelser og hyppigere kanselleringer av helikopteravganger. Det skyldes delemangel til Sikorsky-helikoptrene, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Industri Energi og LOs helikopterutvalg ble tidlig i år orientert om at den amerikanske helikopterprodusenten Sikorsky har betydelige problemer med å forsyne bransjen med deler til offshorehelikoptrene S92A, som brukes på norsk sokkel.

-Vi har gjennom året hatt flere møter med Sikorsky, helikopterselskapene og mellom partene i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) om denne situasjonen. I det siste har vi også blitt kontaktet av medlemmer som stiller spørsmål rundt dette, opplyser Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

Bakgrunnen for delemangelen er en kombinasjon av en rekke årsaker.

-Først var det nedgangstid i offshorenæringen, der oljebransjen varslet lavere behov for helikopter, noe som medførte at Sikorsky reduserte produksjonen av deler og nye helikoptre. Så kom koronapandemien som rammet leverandørkjeden og deretter krigen i Ukraina som har gitt råvaremangel og mindre tilgjengelighet på enkelte komponenter, sier Fjeldsbø.

Henrik Solvorn Fjeldsbø. Foto: Atle Espen Helgesen

Sikorsky kommuniserer nå at deleutfordringen på S-92 vil forverres og ta lengre tid å utbedre enn tidligere forespeilet. Denne oppfatningen deles av helikopteroperatører og oljeselskap som venter forverring gjennom 2024. 

 – I dag er alle tilgjengelige helikoptre satt inn for å dekke det faste flyprogrammet og det er ikke lenger noe ledig reservekapasitet. Det betyr at tekniske utfordringer og ikke-planlagt vedlikehold vil føre til forsinkelser og kanselleringer, sier Fjeldsbø og minner om at helikopterutvalget i årevis har krevd en alternativ helikoptertype på sokkelen, i tillegg til Sikorsky S92, for å sikre redundans.

Fjeldsbø sier det vil bli krevende å opprettholde trafikkflyten framover, men understreker at det ikke skal gå utover sikkerheten.

– Helikopterutvalget vil følge denne situasjonen tett framover. Vi ønsker selvsagt best mulig trafikkavvikling, men forventer samtidig fullt fokus på sikkerhet og at det ikke tas noe økt risiko, sier han.

Les mer:

Sammen for å ivareta helikoptersikkerheten for medlemmene

Tiden er overmoden for å anskaffe alternative offshorehelikopte