Etter mange års arbeid har Industri Energi Equinor Sokkel vunnet fram med sitt krav om å endre de fysiske kravene for helivakter offshore. -Dette er en gledelig nyhet for mange, uten at det vil redusere helidekklagets ytelse, sier Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

Det er særlig mange kvinner, spesielt i slutten av 50 og 60-årene, som har slitt med å klare oksygenopptaktesten (VO2max) som er et krav for å kunne være helivakt på offshoreinstallasjoner. Og særlig mange i den kvinnedominerte forpleiningen har helivakt som tilleggsoppgave offshore.

Industri Energi Equinor Sokkel har lenge hevdet at det bør være forskjell i testkravene for kvinner og menn, men har ikke tidligere fått operatørselskapet med på at dette.

Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Equinor. Foto: Atle Espen Helgesen

-Vi har understrekt at oksygentestene må ta hensyn til alder og kjønn. Men det var ikke før vi fikk kontakt med Olympiatoppen at vi fikk legene i Equinor med på at våre tilbakemeldinger var riktig. Olympiatoppen har vært til stor hjelp med sin fagkunnskap og understøttet våre antakelser, sier leder av Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes.

Fysiologiske forskjeller

I Offshore Norge sin retningslinje 074 står det at man skal være fysisk og psykisk skikket for å være på helidekk. Equinor har satt egne fysiske krav for den enkelte som skal være på helidekk, lik den de har for å være på søk- og redningslag.

En av de tre testene er direkte måling av maksimalt oksygenopptak. 

– Det er fysiologisk bevist at menn i utgangspunktet har et høyere maksimalt oksygenopptak sammenliknet med kvinner. Menn generelt har høyere maksimalt oksygenopptak (VO2 max) enn kvinner, som følge av en rekke fysiologiske forskjeller. Likevel har ikke oksygentestene tatt hensyn til alder og kjønn, sier Stamnes.

Han understreker at en trent kvinne i 50-årene, vil ha vanskeligheter med å oppnå samme verdi i VO2max som inaktive yngre menn, og inaktive menn i samme alder.

Klart tøffere krav for kvinner

Statistisk sett synker oksygenopptaket ved stigende alder, og kvinner ligger cirka 10 posent lavere i oksygenopptak enn menn.

-Så kravet er helt klart tøffere for en kvinne i slutten av 50-årene enn for en mann i slutten av 20-årene. Jeg er ikke i tvil om at en dame i 50-årene som havner på 34,9 ml/kg/min og stryker, er i mye bedre form enn en mann i 30-årene som oppnår 35,2 og består testen, sier Stamnes.

Offshore Norge tar nå Industri Energi Equinor Sokkel sitt krav til følge. VO2max kan reduseres med 10 prosent for kvinner, uten at dette vil redusere lagets ytelse i en skarp situasjon. Endringen vil gjelde for hele sokkelen.

-Dette er en etterlengtet og gledelig nyhet for mange, sier lederen i Industri Energi Equinor Sokkel