02.10.2023 Nesten 6000 datasett fra tilbakeleverte områder blir nå offentlig tilgjengelig. Disse kommer i tillegg til 30.000 datasett som er frigitt i løpet av det siste året.

Det omfattende arbeidet med å frigi data innebærer at selskapene får tilgang til mye mer data som igjen bidrar til økt verdiskaping på norsk sokkel.

Elin-Aabo-datasett-diskos-1920x1080
Elin Aabø, fungerende prosjektleder for Diskos. (Foto: Arne Bjørøen)

6000 nye datasett (brønndata) kommer fra områder på norsk sokkel som er tilbakelevert. For å sikre sirkulasjon av areal og mer effektiv utforsking, er det viktig at disse datasettene blir gjort raskt tilgjengelig for andre selskaper som kan se nye muligheter.

Gjennom en helt ny veileder (pdf) som ble publisert i 2022 er begrepet «tolkede data» klargjort. Slike data hadde tidligere taushetsplikt i 20 år, men har nå taushetsplikt i to år. Tolkede data fra tilbakeleverte områder derimot, kan frigis etter ett år.

«Vi vil ha omløp av arealer, derfor er det viktig at vi gir rask tilgang til data. Vi vil at andre selskaper skal se muligheter. Ved å gjenbruke data fra andre selskaper unngås forhåpentligvis en del dobbeltarbeid», sier Elin Aabø, fungerende prosjektleder for Diskos.

De aller fleste av disse dataene ligger i Diskos.

I tillegg har OD frigitt en del datasett som OD har fått direkte. Et eksempel på dette er prognose- og resultatdata for undersøkelsesbrønner.