1. OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.

Foreløpig beregning viser at funnet «Velocette» er mellom 0,2 og 1,8 millioner kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Det var riggen Transocean Norge (bildet) som boret brønnen, som er den første som bores i utvinningstillatelse 1016. Funnet ligger 45 kilometer sørøst for Aasta Hansteen-feltet.

default

Tillatelsen ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2018. De tre rettighetshaverne, OMV (operatør), Inpex Idemitsu og Longboat Japex «vil vurdere funnet videre.»

2. gassfunn DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.

Brønnen «Norma» ble boret med leteriggen Deepsea Yantai( bildet) om lag 20 kilometer nord for Balder-feltet i den sentrale delen av Nordsjøen og 215 kilometer vest for Stavanger.

default

Brønnresultatet er viktig for videre leting og utvikling i området. Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatet videre for å avgrense funnet og undersøke nærliggende prospekter i utvinningstillatelsen.

DNO Norge er operatør med 30 prosent av utvinningstillatelsen. Øvrige rettighetshavere er Equinor (20 prosent), Aker BP (10 prosent), Vår Energi (20 prosent) og Source Energy (20 prosent).