Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.

Brønnen ble boret med boreriggen «Deepsea Stavanger» om lag 25 kilometer sørvest for Osebergfeltet i Nordsjøen og 150 kilometer vest for Bergen.

Equinor har boret brønnen på vegne av Aker BP som er operatør for utvinningstillatelsen. De to selskapene eier halvparten hver. Dette er den 14. letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 1969. I 2011 ble Munin funnet, plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Etter funnet av Munin er det boret ytterligere sju letebrønner i denne utvinningstillatelsen, av disse har tre resultert i funn.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter i Statfjordgruppen. Sekundært mål var prøvetaking og logging av tidligere påviste petroleumsforekomst tilhørende midtre jura Brentgruppen.

Brønn 30/11-15 påtraff Statfjordgruppen på om lag 382 meter, med reservoarbergarter på til sammen 58 meter med dårlig reservoarkvalitet. Det ble gjennomført datainnsamling.

Brønnen påtraff Brentgruppen med reservoaregenskaper og hydrokarbonkolonner som forventet. Funn i brønn 30/11-8 S ble påvist i 2011.  Det ble også gjennomført datainnsamling i Brentgruppen.

Brønn 30/11-15 ble boret til et vertikalt dyp på 4620 meter under havflaten og ble avsluttet i Eirikssonformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 106 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.