Equinor har på vegne av partnerskapet levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for gassfeltet Eirin til Olje- og energidepartementet.

Utvinnbare reserver i feltet er anslått til 27,6 millioner fat oljeekvivalenter, hvor det meste er gass. Eirin-feltet, som ble funnet i 1978, vil bli bygget ut som et undervannsanlegg tilknyttet Gina Krog- plattformen i Nordsjøen. Totale investeringer er anslått til rett over fire milliarder 2023-kroner.

Camilla Salthe - portrett
Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

– Eirin vil hurtig bringe ny gass til Europa med god lønnsomhet og lave CO2-utslipp fra produksjonen, fordi vi utnytter infrastrukturen til Gina Krog. Utbyggingen vil forlenge levetiden til Gina Krog fra 2029 til 2036, og er viktig for Sleipner-området, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Da energikrisen rammet i 2021, ble det samarbeidet tett med norske myndigheter for å levere maksimalt med gass til Europa.

Ved Gina Krog økte man gasseksporten betydelig ved at gass som tidligere ble brukt til injeksjon for oljeutvinning heller ble eksportert. Samtidig utløste det behov for å framskynde prosjekter som kan forlenge levetiden for feltet.

Ketil Rongved - portrett
Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Eirin er en sentral brikke i dette arbeidet, og prosjektet er modnet fram på rekordtid. Produksjonsstart er forventet allerede i 2025.

– Ved å forlenge levetiden på Gina Krog får vi også muligheten for å modne ytterligere nye reserver i området. Vi ser fortsatt muligheter for nye funn og vil bygge undervannsanlegget til Eirin med muligheter for tilkobling av nye felt, sier Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor.

Med elektrifisering av Gina Krog og delvis elektrifisering av Sleipner vil produksjonen fra Eirin ha lave utslipp med tre kilo CO2 per fat oljeekvivalenter.

Partnere i lisensen er Equinor (78,2 prosent) og KUFPEC Norway (21,8 prosent).