Riggselskapet Deep Value Driller er ferdig med klargjøringen av boreskipet «Deep Value Driller», og har nå overlevert fartøyet til kunden Saipem.

Dermed vil boreskipet begynne å generere inntekter, og selskapet opplyser i en børsmelding fredag at det venter å være i posisjon til å betale utbytter fra 2024.

Selskapet vil offentliggjøre sin utbyttepolitikk senere

Det var i januar i år at Deep Value Driller inngikk en såkalt bareboat-kontrakt med Saipem for boring av 11 brønner utenfor Elfenbenskysten. Kontrakten har en estimert varighet på rundt tre år og en verdi på rundt 160 millioner dollar, tilsvarende 1,6 milliarder kroner. I tillegg kommer eventuelle opsjoner. 

Klargjøring og reaktivering av boreskipet er blitt gjennomført ved Westcon-verftet.